Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Publikace

Tisknout...

Víte o zajímavé publikaci, která nám v seznamu chybí? Pošlete nám informace e-mailem.


Zde najdete tištěnou brožuru projektu GM
Gender management - Vybrané texty
dostupnou v elektronické podobě ve formátu PDF (potřebujete např. Acrobat Reader)


Strana 1 >  2  3  >>

ABC feminismu
Formánková, L., Rytířová, K. (eds.)
2004, Nesehnutí, Brno

Vybrané texty reflektují nejvýznamnější současná témata feministického hnutí, jakými jsou postavení ženy v rodině, rovné příležitosti v zaměstnání, postoj společnosti k ženskému tělu a ženské sexualitě, domácí násilí nebo obchod se ženami, dále přináší vysvětlení problematiky genderové nerovnosti ve společnosti a v jazyce a souhrnný přehled historie ženského hnutí.

Více o knize na adrese: http://zenskaprava.ecn.cz

K dispozici v knihovně Gender centra.Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen
FISCHLOVÁ, Drahomíra
2002, VÚPSV

Výzkumná studie představuje první krok na poli analýzy rozdílu pracovních příjmů mužů a žen v ČR.

Část práce je věnována komparaci mzdových rozdílů v jednotlivých členských státech EU, včetně přístupu k této problematice.

Studie je k dispozici online: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (česky/english)Babies and Bosses
2003, OECD

Studie Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj potvrzuje, že pro mnohé matky z Japonska, Irska a Rakouska se výchova dětí a budování profesní kariéry navzájem vylučují. Děti a šéfové: slaďování práce a rodinného života v Rakousku, Irsku a Japonsku zjišťuje jak daňový systém, vládní podpora, politiky zaměstnanosti a servisní služby péče o děti ovlivňují pracovní život rodičů a plánování rodiny.

V angličtině/In English.

Babies and Bosses - Reconciling Work and Family LifeBreaking through glass ceiling
2004, Internation Labor Organisation

Publikace mapující situaci žen v managementu, obsahuje aktuální statistiky.
Celý text ke stažení: Breaking through glass ceiling

V angličtině/In English.Gender management system handbook
1999, Commonwealth Secretariat

Publikace Britského společenství národů Gender management system handbook je primárně určená pro potřebu organizací na národní úrovni (např. úřady vlády, ministerstva), ale je také vhodná pro lokální zastupitelstva, neziskové organizace, vědecké organizace i privátní sektor.

V angličtině/In English.Girl Boss - Entrepreneurial Skills, Stories, and Encouragment for Modern Girls
Stacy Kravetz
1999,

Podnikatelské dovednosti, Příběhy a Podpora Moderních dívek;

K dispozici v knihovně Gender centra.


V angličtině/In English.Management genderových vztahů
Křížková A., Pavlica K.
2004, Management Press

Zajímavá a praktická publikace se věnuje tématům Genderové vztahy a management, Genderově integrovaná organizace, Společenský a kulturní kontext genderové integrace, Uplatnění žen v managementu a Učení žen a mužů v organizaci orientované na genderovou integraci.
Strana 1 >  2  3  >>

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered