Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Příklady z praxe

Tisknout...
Společnost KnollSzalai
24. 9. 2004

Společnost KnollSzalai se zabývá problematikou gender, diversity managementu, gender mainstreamingu a jejich vztahům k plánování měst, krajinnému a regionálnímu plánování stejně jako k ochraně životního prostředí, udržitelnosti rozvoje, přírodním vědám a technice.Odborné znalosti společnosti KnollSzalai z oboru krajinného plánování a technicko-přírodovědné oblasti jsou rozšířeny o znalosti systémového organizačního a procesního poradenství a o vědecký výzkum v oblastech městského, krajinného a regionálního plánování jakož i o gender mainstreaming.

Společnost KnollSzalai integruje genderově specifickou perspektivu do přírodovědných systémů a systémů prostorově-politického plánování. Přístup společnosti KnollSzalai je procesně orientovaný, akční a interdisciplinární.

Gender mainstreaming je politická strategie, která se zaměřuje na odstraňování nerovných struktur stejně jako na dosažení demokracie mezi pohlavími a doplňuje dosavadní politiky rovného postavení zaměřené na ženy. Gender mainstreaming a podporu žen je důležité chápat jako duální myšlenky, které se vzájemně doplňují.

Ženy i muži si musejí být stejnou měrou vědomi nutnosti odstraňování nerovnosti mezi pohlavími v naší společnosti a nutnosti sdílet zodpovědnost za tuto změnu. Přitom se uplatňuje strategie gender mainstreaming, která vědomě zahrnuje muže (heslo: gender) a ukládá jim ?povinnost? v souvislosti se změnami v rámci genderových vztahů.

  • Rada Evropy ve Štrasburku stanovila ve Smlouvě z Amsterodamu následující definici: ?Gender Mainstreaming se skládá z (re)organizace, zlepšování, rozvoje a evaluace politických procesů s cílem zahrnout genderově-specifický pohled do všech politických koncepcí na všech rovinách a ve všech fázích prostřednictvím všech aktérů a aktérek podílejících se na politických rozhodnutích.? Tato definice gender mainstreamingu vyjadřuje celkový cíl, proces, objekty a aktivní subjekty mainstreamingu. Na základě stávajících nebo se rozvíjejících politických koncepcí je nutné zvážit, která opatření jsou nutná pro to, aby mohla být perspektiva rovných příležitostí zavedena do všech politických procesů a koncepcí.Rakouská spolková vláda se v roce 2001 zavázala implementovat strategii gender mainstreamingu do všech oblastí politiky a tím také do oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Zakotvením gender mainstreamingu na evropské a státní úrovni je na politiku a veřejnou správu kladen požadavek na implementaci této strategie ve všech politických konceptech stejně jako ve všech plánovacích programech a opatřeních.

Společnost KnollSzalai nabízí:

  • Expertízy v oboru plánování a gender

  • Zprostředkování informací o strategii gender mainstreamingu (přednášky, semináře, workshopy)

  • Senzibilizaci pracovníků s rozhodovací pravomocí z oblasti politiky a veřejné správy, expertů v organizacích, multiplikátorů stejně jako dětí a mládeže v otázkách gender týkajících se městského, krajinného a regionálního plánování

  • Gender constulting a evaluaci projektů městského, krajinného a regionálního plánování


Pro více informací o firmě a při zájmu o spolupráci navštivte www.knollszalai.at

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered