Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Příklady z praxe

Tisknout...
V Procter and Gamble mají programy rovných příležitostí dobrou půdu
27. 6. 2004

Jednou z firem, ve které mají programy rovných příležitostí - programy diverzity dobrou půda, je Procter and Gamble. Platí to především pro zastoupení v zemích západní Evropy. Jednotlivé části společnosti jsou zodpovědné za své vlastní programy diverzity. Ve svých počátcích se zaměřovaly především na management, ale v současné době je cílovou skupinou také administrativní a technický personál.

S laskavým svolením převzato z www.feminismus.cz
Jednou z firem, ve které mají programy rovných příležitostí - programy diverzity dobrou půda, je Procter and Gamble. Platí to především pro zastoupení v zemích západní Evropy. Jednotlivé části společnosti jsou zodpovědné za své vlastní programy diverzity. Ve svých počátcích se zaměřovaly především na management, ale v současné době je cílovou skupinou také administrativní a technický personál.Prvotním impulsem pro vznik těchto programů bylo udržení žen na manažerských pozicích. Velká část žen totiž svá místa opouštěla již na počátku své kariéry, často kvůli rodinným povinnostem a pomalému kariérnímu postupu.Programy se zaměřují na tři důležité oblasti:
 • povědomí o odlišných pracovních stylech

 • síťová setkání

 • flexibilní pracovní uspořádáníPrvním krokem v roce 1997 byla snaha nabídnou flexibilní pracovní uspořádání pro všechny zaměstnané:
 • redukovaná pracovní doba

 • rodičovská dovolená (neplacená, nad rámec zákona pro ženy i muže)

 • osobní neplacené volno (vědecké volno do délky tří měsíců každých 7 let)

 • péče o závislé v době cestování (příspěvek k nákladům za péči o závislou osobu)

 • flexibilní pracovní doba, sdílení zaměstnání (dva lidé pracují na částečný úvazek)

 • práce z domova (možnost strávit doma až 50% pracovní doby)Druhý stupeň diverzitního programu začal v roce 2001. V jeho rámci fungují různé sítě a je kladen důraz na různé pracovní styly. V rámci tohoto programu také fungují mentorovací programy, jsou organizovány "workshopy stylu", které představují a učí, jak pracovat a pochopit "odlišné" pracovní styly.Program Procter and Gamble není specificky zaměřen na genderovou problematiku, ale spíše na širší pojetí diverzity, které zahrnuje např. kulturní odlišnosti.Filantropické aktivity P&G v České republicePodle informací společnosti Procter & Gamble, bylo od roku 1991 do konce roku 2001 na charitativní projekty touto firmou věnováno více než 55 milionů Kč.Výchovně - vzdělávací programy o dospívání a reprodukčním zdravíVzdělávací programy o dospívání a reprodukčním zdraví jsou součástí snahy Procter & Gamble, společnosti celosvětově působící v oblasti hygienických potřeb pro ženy, o porozumění spotřebitelům. Ve všech zemích byla identifikovaná jedna společná potřeba - výrazně zlepšit úroveň vzdělání o tělesných a emocionálních změnách v období dospívání, a rovněž o změnách potřeb osobní hygieny, které doprovázejí toto bouřlivé období v životě každého jednotlivce.Tato témata jsou obvykle uvedena ve školních osnovách, ve skutečnosti mají ale učitelé i žáci k dispozici omezené množství materiálů. I v případě, že materiály jsou dostupné, pokrývají obvykle dospívání z hlediska biologického, nikoliv ale emocionálního, sociálního, ani nepojednávají o hygienických aspektech.Firma Procter & Gamble po zjištění těchto nedostatkových oblastí ve vzdělávání zavedla vzdělávací programy sponzorované Always, značkou dámských hygienických vložek. V současnosti jsou školám v České republice dodávány zdarma tři vzdělávací programy. Tyto programy byly původně vyvinuty za pomoci evropských a amerických expertů v oblasti vzdělávání o zdravém dospívání a reprodukci - mezi nimiž byli zastoupeni učitelé, psychologové, gynekologové i rodiče. Následně byly všechny materiály důkladně zrevidovány a upraveny pro české vzdělávací prostředí. Tuto úpravu provedli uznávaní místní experti v oblasti reprodukčního zdraví s cílem upravit program tak, aby odpovídal českým osnovám sexuální a rodinné výchovy.První program s názvem "Čas proměn" je určen pro 12-13leté dívky a chlapce na základních školách. Od zavedení programu do škol ve školním roce 1996/97 materiály k programu pravidelně používá na 95% českých základních škol a 8letých gymnázií v rámci svého vzdělávacího procesu. Na začátku nového školního roku školy zdarma obdrží materiály určené pro žáky v množství požadovaném jednotlivými školami. Podle informací P&G bylo od zavedení programu školám dodáno více než 450 000 balíčků pro dívky a 450 000 brožurek pro chlapce.Cíle programu "Čas proměn" jsou následující:
 • Poskytnout učitelům nástroje, s jejichž pomocí mohou vzdělávat děti komplexně ve všech oblastech dospívání

 • Poskytnout dětem vědecky správné informace o tělesných a emocionálních změnách souvisejících s dospíváním a rovněž je informovat o měnících se hygienických potřebách

 • Pomoci dětem porozumět těmto změnám jako přirozené součásti dospívání

 • Pomoci dívkám chápat menstruaci jako znak zdraví, nikoliv choroby (jak je v některých částech populace stále ještě chápána)

 • Připravit dívky pro nezbytné změny jejich hygienických návyků souvisejících s menstruačním cyklemPrvky programu:
 • Průvodce pro učitele: vysvětlení možných metod výuky témat souvisejících s dospíváním, obsahuje rovněž učebnici se cvičeními, sadu folií určených pro promítání pomocí zpětného projektoru a video nahrávku

 • Brožura pro dívky: snadno srozumitelné shrnutí hlavních témat probíraných ve škole (zahrnuje praktický menstruační kalendář a vzorky menstruačních vložek)

 • Brožura pro chlapce: snadno srozumitelné shrnutí hlavních témat probíraných ve školeDruhý program s názvem "S Tebou o Tobě" je určen pro 15-16leté dívky navštěvující 1. ročníky všech středních škol v České republice. Jelikož cílem programu je pokrýt velmi komplexní soubor témat souvisejících s "duševní i tělesnou pohodou žen" - např. nepravidelná menstruace, význam gynekologických návštěv nebo onkologická prevence, nabízí program školám přednášku v délce 45 minut vedenou speciálně školenou přednášející - zdravotní sestřičkou. V současnosti navštěvují přednášející 80% všech středních škol a od zavedení programu ve školním roce 1998/99 již společně přednesly více než 5 500 přednášek pro téměř 180 000 dívek. Ostatní školy dostávají kompletní sadu vzdělávacích materiálů a mají možnost každoročně si objednat materiály pro dívky. Podobně jako v případě prvního programu, jsou všechny materiály, přednášky a podpůrné aktivity programu "S Tebou o Tobě" poskytovány školám zdarma.


Třetí program, časopis "Always in Action - Neustále v pohybu", je nejnovějším prvkem vzdělávacích programů Procter & Gamble. Byl prvně zaveden v březnu roku 2001 jako pokračování druhého programu. Je určen dívkám v 2.-4. ročnících středních škol. Školy dostávají tento časopis jednou za rok na jaře, v objednaném množství. Časopis pokrývá mnoho témat relevantních pro starší dívky ve věku dospívání (16 - 19 let) a zabývá se nejčastěji kladenými otázkami a problémy dospívajících dívek.Cíle časopisu "Always in Action" - "Neustále v pohybu" jsou následující:
 • Poskytnout starším dospívajícím dívkám patřičné a vědecky správné informace o tématech souvisejících se zdravou reprodukcí

 • Podat přehled o základních informacích týkajících se menstruace, menstruačních poruch, zdravého životního stylu, módy a hygieny, a to ve formě a pomocí jazyka srozumitelného dospívajícímZdroj: Women in Industrial Research. Analysis of statistical data and good practices of companies.Zatím žádné příspěvky... ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered