Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Příklady z praxe

Tisknout...
Levi Strauss Foundation se podílí na podpoře uplatnění mladých žen v občanské společnosti
8. 4. 2004

V pěti zemích Střední a Východní Evropy proběhl v minulém roce v návaznosti na projekt Young Women?s Leadership Institute (1999-2001) program "Podpora profesionálních dovedností mladých žen pracujících se znevýhodněnými skupinami". Program byl stejně jako předchozí ročník podpořen Nadací Leviho Strausse (USA), koordinován byl sítí center Partners for Democratic Change International. Zúčastnily se jej pětičlenné skupiny žen z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Srbska.

S laskavým svolením převzato z www.feminismus.cz
V pěti zemích Střední a Východní Evropy proběhl v minulém roce v návaznosti na projekt Young Women?s Leadership Institute (1999-2001) program "Podpora profesionálních dovedností mladých žen pracujících se znevýhodněnými skupinami". Program byl stejně jako předchozí ročník podpořen Nadací Leviho Strausse (USA), koordinován byl sítí center Partners for Democratic Change International. Zúčastnily se jej pětičlenné skupiny žen z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Srbska.


Mladé ženy, které byly v jednotlivých zúčastněných zemích vybrány ve výběrovém řízení, se v dubnu 2003 zúčastnily školení v Bratislavě. To se v první řadě zaměřilo na interaktivitu v dovednostech efektivní komunikace, řešení konfliktů a úspěšné spolupráce v lokalitě.
Poté se pravidelně konaly schůzky účastnic v koordinátorských organizacích, na nichž mladé ženy vytvořily plány vlastních iniciativ a postupně je ve svých cílových skupinách realizovaly. Každá z dívek v průběhu 18ti měsíců zorganizovala v nevládní neziskové organizaci minimálně tři akce pro znevýhodněné osoby, resp. pro další lidi, kteří pro znevýhodněné pracují. Cílovými skupinami mohly být např. děti v dětských domovech, zdravotně postižení, Rómové a příslušníci menšin, cizinci žijící na našem území, uprchlíci z uprchlických táborů, ženy na mateřské dovolené, drogově závislí atd.

Za Českou republiku se projektu zúčastnily Alice Szcepaniková, Šárka Mádlová, Ilona Bímová, Branislava Vargová a Romana Vylitová.


Organizace Partners-Czech založená v roce 1991 a vedená Danou Rabiňákovou si klade za cíl podporovat rozvoj demokracie v České republice. Partners-Czech působí v různých oblastech včetně vzdělávání, rozvoje neziskových organizací, a podpory projektů etnických skupin a mládeže.Zatím žádné příspěvky... ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered