Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Příklady z praxeV této sekci vám představujeme realizované projekty, které se zaměřily na uplatňování principů rovných příležitostí, opatření umožňující slaďování práce a rodiny či na podporu žen. Uvítáme vaše zkušenosti s realizací podobných programů, firmám nabízíme prezentaci zavedených opatření.


<<  1  2  < Strana 3 >  4  >>

Poté, co se Irsko stalo členem Evropské unie, začal být kladen velký důraz na rovnost na pracovišti. V souladu s jeho přáním zajistit skutečnou rovnost na pracovišti vytvořila vysoká škola mnoho pro-rodinných opatření. Je důležité, aby si vysoké školy a ostatní zaměstnavatelé byli vědomi, jaké možnosti na tomto poli existují.

Text jsme s laskavým svolením převzaly z www.familyfriendly.ie


Opatření pro flexibilní pracovní dobu jako je profesní přestávka a sdílení pracovního úvazku mezi více zaměstnanci byla ve státní správě zavedena v polovině osmdesátých let. Vedlo k tomu uznání potřeby zaměstnancům, kteří chtějí kombinovat kariéru a rodinný život. Od těchto opatření bylo také očekáváno, že budou mít příznivý dopad na snížení vysoké míry nezaměstnanosti v zemi v té době.

Text jsme s laskavým svolením převzaly z www.familyfriendly.ie


Pro pro-rodinná pracovní opatření v ošetřovatelství je podstatné, že většina zdravotních sester jsou ženy, matky a opatrovnice, které by se nemohly zapojit do trhu práce, kdyby neměly možnost pružné pracovní doby.
Nedostatek pro-rodinných opatření vedl v minulosti k odchodu sester ze zaměstnání, což mělo významný dopad na zdravotní péči.

Text jsme s laskavým svolením převzaly z www.familyfriendly.ie


I přes aktivní politiku rovných příležitostí se nepodařilo rovnost na všech úrovních zajistit. Nízké zastoupení žen se dlouhodobě odráží především na manažerských pozicích. Toto zjištění se stalo východiskem pro analýzu bariér, které zabraňují ženám v dosahování manažerských pozic navzdory progresivní personální politice.

Případovou studii poskytla dánská expertka na řízení lidských zdrojů a uplatňování principu rovných příležitostí Lotte Valbjorn.


Situace na trhu a konkurenční tlak národních i mezinárodních firem přiměly management firmy, aby se zaměřil na nové způsoby organizace práce jako podmínky pro dlouhodobě udržitelnou životnost organizace. Spolu s uvedením nejnovějšího vývoje v oblasti technologických systémů se management zaměřil na rozvoj vzdělávání nekvalifikovaných dělnic jakožto důležité součásti transformace organizace.

Případovou studii poskytla dánská expertka na řízení lidských zdrojů a uplatňování principu rovných příležitostí Lotte Valbjorn.


Východiskem pro šetření je fakt, že i přes zájem žen o postup v rámci organizace jsou povyšováni převážně muži. Organizace se snaží najít příčinu tohoto stavu, otázkou však zůstává, jakou roli hrají vnitřní opatření, nedostačující strategie pro uplatňování rovných příležitostí nebo jiné faktory?


Případovou studii poskytla dánská expertka na řízení lidských zdrojů a uplatňování principu rovných příležitostí Lotte Valbjorn.


Výsledky dotazníkového šetření mezi zaměstnanými v letech 1987/88 ukázaly, že se významné procento zaměstnankyň cítí být znevýhodňováno kvůli tomu, že jsou ženy. Na základě těchto zjištění byl o rok později započat program nazvaný ?Ženy a moderní bankovnictví?. Zapojeni byli experti z různých oblastí oddělení řízení lidských zdrojů. Později se stále více mužů začalo zajímat o tuto problematiku a o účast v programu, a proto byl přejmenován na ?Konsensus?, a kromě uplatňování politiky rovných příležitostí byla zvažována také opatření pro různé skupiny zaměstnanců

Případovou studii poskytla dánská expertka na řízení lidských zdrojů a uplatňování principu rovných příležitostí Lotte Valbjorn.<<  1  2  < Strana 3 >  4  >>

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered