Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Příklady z praxeV této sekci vám představujeme realizované projekty, které se zaměřily na uplatňování principů rovných příležitostí, opatření umožňující slaďování práce a rodiny či na podporu žen. Uvítáme vaše zkušenosti s realizací podobných programů, firmám nabízíme prezentaci zavedených opatření.


Strana 1 >  2  3  4  >>

Společnost KnollSzalai se zabývá problematikou gender, diversity managementu, gender mainstreamingu a jejich vztahům k plánování měst, krajinnému a regionálnímu plánování stejně jako k ochraně životního prostředí, udržitelnosti rozvoje, přírodním vědám a technice.


Jednou z firem, ve které mají programy rovných příležitostí - programy diverzity dobrou půda, je Procter and Gamble. Platí to především pro zastoupení v zemích západní Evropy. Jednotlivé části společnosti jsou zodpovědné za své vlastní programy diverzity. Ve svých počátcích se zaměřovaly především na management, ale v současné době je cílovou skupinou také administrativní a technický personál.

S laskavým svolením převzato z www.feminismus.cz


V pěti zemích Střední a Východní Evropy proběhl v minulém roce v návaznosti na projekt Young Women?s Leadership Institute (1999-2001) program "Podpora profesionálních dovedností mladých žen pracujících se znevýhodněnými skupinami". Program byl stejně jako předchozí ročník podpořen Nadací Leviho Strausse (USA), koordinován byl sítí center Partners for Democratic Change International. Zúčastnily se jej pětičlenné skupiny žen z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Srbska.

S laskavým svolením převzato z www.feminismus.cz


Ti, kteří podporují a požadují větší zastoupení žen v technických pozicích, musí často čelit odmítavým stanoviskům: Proč by se měly podporovat ženy, vždyť nejsou technicky zdatné? Není právě přístup podporující ženy diskriminační? Odpověď zní ne: v současném vzdělávacím systému nadále existují genderové stereotypy, které chlapcům přisuzují větší talent v technických oborech a více je podporují ve studiu. Právě tímto přístupem přichází sektor průmyslového výzkumu (na nějž se zaměřila sonda Evropské komise) o nadané dívky. Ženy výzkumnice by přitom do vědy mohly přinést odlišnou perspektivu spolu s inovačními přístupy a metodami.

S laskavým svolením převzato z www.feminismus.cz


Jedná se o překlad příspěvku paní Bauer, který zazněl na semináři Slučitelnost rodiny a zaměstnání, který pořádalo Národní centrum pro rodinu. Původní text naleznete na adrese www.rodiny.cz


Jedná se o překlad příspěvku paní Palz, který zazněl na semináři Slučitelnost rodiny a zaměstnání, který pořádalo Národní centrum pro rodinu. Původní text naleznete na adrese www.rodiny.cz


Jedná se o překlad příspěvku paní Egerer, který zazněl na semináři Slučitelnost rodiny a zaměstnání, který pořádalo Národní centrum pro rodinu. Původní text naleznete na adrese www.rodiny.czStrana 1 >  2  3  4  >>

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered