Gender Management > Novinky

Rovnost v odměňování žen a mužů
24. 9. 2007

Nakladatelství Auditorium vydává publikaci věnovanou rovnosti v odměňování.

Monografie Barbary Havelkové
"Rovnost v odměňování žen a mužů" pojednává mimo jiné o diskriminaci žen v
oblasti zaměstnávání a poskytuje návod jednak diskriminovaným ženám, o tom
jakým způsobem se v uvedenené situaci chovat, jednak podnikatelům, o tom
jakým způsobem se diskriminaci vyhnout. Předmluvu ke knize napsal
eurokomisař Vladimír Špidla.
Bližší informace naleznete
na www.auditorium.cz

© 2003 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s.