Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
Harmonizace rovných příležitostí na trhu práce v souvislosti s podporou rodin s otci na rodičovské dovolené
13. 4. 2007

Záměrem projektu, který realizuje Český helsinský výbor, je poskytnout znevýhodněným skupinám obyvatel / rodičům na a po mateřské či rodičovské dovolené / pomoc prostřednictvím právního poradenství a informací potřebných k sociálnímu a pracovnímu zařazení a uplatnění.

Projekt usiluje o zpřehlednění a zpřístupnění využití možnosti rodičovské dovolené rodiči, ale i zaměstnavateli v návaznosti na nový zákoník práce platný od 1.1. 2007 tak, aby se zcela prakticky naplnila idea nového a aktivního otcovství, jež souvisí také s úspěšnou kariérou obou rodičů.


Cílové skupiny:

*
Hlavní cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, u nichž má být v rámci všech projektových aktivit podporováno využívání mateřské a rodičovské dovolené na základě principu rovnosti mužů a žen (tedy obou rodičů - zejména otců);
*
Paralelní cílovou skupinou budou rovněž zaměstnavatelé, kteří rodiče zaměstnávají a umožňují jim čerpání mateřské a rodičovské dovolené zaměřením projektu tímto směrem bude nepřímá podpora čerpání rodičovské dovolené otci prostřednictvím posilování znalostí a kapacit zaměstnavatelů

Hlavní aktivity:

*
zmapovat právní situaci, praxi a infrastrukturu zajišťování a zpřístupnění rodičovské dovolené otcům
*
poskytování sociálně právního poradenství pro cílové skupiny
*
vypracování srozumitelné brožury určené cílovým skupinám
*
pořádání seminářů na podporu osvěty realizované brožuramiDoba trvání projektu: od listopadu 2006 do června 2008

Adresa: Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 (Ženské domovy, metro B, stanice Anděl, výstup směr Ženské domovy)

Telefon: 257 312 014

E-mail: rodicovska.dovolena@helcom.cz
www: www.helcom.cz
 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered