Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
V Praze probíhá kampaň pro rovnost žen a mužů
10. 9. 2006

Právě probíhající kampaň jako jedna z mála nezůstává u pouhého upozorňování na přetrvávající stereotypy na trhu práce, ale nabízí i možná řešení.

Kampaň si klade za cíl upozornit na přetrvávající genderové stereotypy v oblasti trhu práce a s tím související problémy při slaďování rodinného a pracovního života. Kromě zřetelné formulace problému kampaň ukazuje také možnosti nápravy. Nabízí návody sladění rodiny a práce či zavádění rovných příležitostí do firemní politiky. Cílovou skupinou této akce jsou ženy a muži účastnící se trhu práce a média, pro něž je připraven seminář na téma genderově neutrální psaní.
Součástí kampaně jsou i internetové stránky www.muziazeny.cz, které slouží jako informační brána pro jednotlivé cílové skupiny. Zde lze najít kontaktní údaje na státní správu, neziskové organizace řešící problematiku rovných příležitostí, vědecké instituce, poradny a podobně, i praktické informace, jak prosazovat rovné příležitosti na pracovišti.
Mediální část kampaně probíhá v pražských vydáních deníků a na billboardech do konce listopadu.

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered