Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
Česká politika: Ženy v labyrintu mužů?
2. 8. 2006

Právě vychází odborná studie Petry Rakušanové ze Sociologického ústavu AV ČR věnovaná politické participaci žen v České republice.

Hlavním cílem publikace Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? je analýza příčin nižšího zastoupení žen ve vrcholné politice, zaměřuje se na institucionální, společenské i individuální bariéry vstupu žen do politických funkcí.
Studie mapuje účast žen v politice obecně i průřezově v jednotlivých stranách, pozornost věnuje i postoji veřejnosti k zapojení žen do politiky.
Publikaci vydává občanské sdružení Fórum 50%, jež usiluje o rovné zastoupení žen a mužů v politickém a veřejném životě. Zájemkyně a zájemci si ji mohou zdarma vyzvednout v kanceláři organizace na adrese Plzeňská 66, Praha 5.

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered