Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
Vyplatí se zavádět rovné příležitosti ve firmách?
3. 5. 2006

Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů, o.s. Nesehnutí a Knihovnou Jiřího Mahena
Vás srdečně zvou na diskusní setkání s názvem: Vyplatí se zavádět rovné příležitosti ve firmách?, které se koná v Brně 11.5.2006, 15.00 ? 16.30.


Na setkání vystoupí:

Mgr. Hana Velíšková, ČSRLZ:
Rovné příležitosti v řízení lidských zdrojů - příklady dobré praxe

Mgr. Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.:
Přínosy zavádění rovných příležitostí: zkušenosti ze Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR a z výzkumu potřeb personalistů

Kateřina Plesková, DiS., Nesehnutí, o.s.:
Představení informačního centra


Datum a čas konání: 11.5.2006, 15.00 ? 16.30
Místo konání: Rektorát Masarykovy Univerzity, Žerotínovo náměstí 9, Brno

Informace o přednášejících:

Mgr. Hana Velíšková: vystudovala ruský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK a vzdělávací program pro profesionály v HR na Thames Valley University ve Velké Británii. Pracovala jako HR specialistka a později jako HR ředitelka významných společností, např. GE Capital, Allianz pojišťovna či Raiffeisenbank. V současnosti je na mateřské dovolené a spolupracuje s Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů.

Mgr. Kateřina Machovcová: vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií MU, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Spolupracuje s řadou neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů, pro Gender Studies o.p.s. realizovala výzkum potřeb personalistů v oblasti uplatňování rovných příležitostí žen a mužů, připravuje sborník věnovaný analýze nákladů a zisků RP.

Kateřina Plesková, DiS.: vystudovala VOŠ - obor Podnikání a management. Pracuje v občanském sdružení NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ Brno jako koordinátorka projektů realizovaných v rámci dlouhodobé kampaně Ženská práva jsou lidská práva. Věnuje se zejména informačním a vzdělávacím aktivitám.

Prosíme, přihlaste se laskavě e-mailem, poštou či telefonicky na níže uvedených kontaktech. Účast je bezplatná.

Mgr. Kateřina Machovcová
Gender Studies, o. p. s.
Gorazdova 20
120 00 Praha 2

Tel.: +420 777607963
E-mail: katerina.machovcova@ecn.cz
Internet: www.genderstudies.cz


Setkání je realizováno v rámci projektu Půl na půl, podrobné informace naleznete na www.rovneprilezitosti.cz. Hlavním cílem projektu je snižování nerovností mezi muži a ženami na trhu práce v ČR a rozvoj inovativních řešení této problematiky.

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered