Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
Přednášky v rámci projektu Ženská práva jsou lidská práva
15. 3. 2006

Brněnské Nesehnutí, o.s. Vás zve na přednášky k problematice rovných příležitostí.

Ženská práva jsou lidská práva...
...doprovodné přednášky a besedy:

pondělí 20. 3. 2006
ve 20 h v čajovně na Skleněné louce (Kounicova 23, 2. patro)

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V RODINĚ AKTIVNÍ OTCOVSTVÍ
* Iva Šmídová
(vedoucí oboru Genderová studia Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity)
o aktivní účasti mužů v rodině, o tom, jací muži jsou na rodičovské dovolené a proč je třeba aktivních mužů při výchově dětí i
vykonávání domácích prací


středa 22. 3. 2006
v 18 h v Knihovně Jiřího Mahena (Kobližná 4, přednáškový sál v 5. patře)

ŽENY VE STŘEDOVĚKU
* Michaela Malaníková
(doktorandská studentka oboru Historie Filozofické fakulty MU)
o vybraných kapitolách ze života žen ve středověké společnosti


pondělí 27. 3. 2006
v 17 h v Knihovně Jiřího Mahena (Kobližná 4, přednáškový sál v 5. patře)

PRACOVNĚ PRÁVNÍ MINIMUM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO ŽENY A MUŽE NA TRHU PRÁCE
* Ivana Spoustová
(právnička z proFem, o. p. s.)
o pracovněprávních vztazích, různých formách pracovních činností, ochraně žen a matek dle zákoníku práce, mateřské a rodičovské
dovolené, možnosti umístění dětí do předškolních zařízení a výdělečné činnosti osob pobírajících rodičovský příspěvek, změnách v
legislativě od roku 2006 apod.
Přednáška se koná v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů . Organizuje ji Síť mateřských centre v ČR
ve spolupráci s proFem, o.p.s., Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a NESEHNUTÍm Brno.


úterý 28.3. 2006
v 18 hod v Knihkupectví Spolek (Orlí 22)

ŽENY NA CESTÁCH
* Milena Holcová
(brněnská cestovatelka a spisovatelka)
o ženách cestovatelkách i o životě žen v různých částech světa


čtvrtek 30. 3. 2006
v 18 h v kanceláři NESEHNUTÍ Brno (Údolní 44)

PROČ ANO ŽENY V POLITICE?
* Marie Jílková
(Asociace pro rovné příležitosti)
o tom, proč je důležité klást důraz na rovné zastoupení žen a mužů v politice
Přednáška se koná v rámci projektu Proč ANO ženy v politice? podpořeného Nadací Žena.


čtvrtek 6. 4. 2006
v 18 h v Knihovně Jiřího Mahena (Kobližná 4, přednáškový sál v 5. patře)

HISTORIE A SOUČASNOST ŽENSKÉHO HNUTÍ
* Denisa Nečasová
(doktorandská studentka oboru Historie Fakulty sociálních studií MU)
o počátcích feminismu u nás a ve světě, jeho cílech a důležitých
osobách o historii i o tom, jaká je situace dnes.

Podrobné informace na zenskaprava.ecn.cz
 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered