Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
Zahájení projektu ?Netradiční formy práce ? nástroj rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem?
21. 2. 2006

Občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO) zahájilo v únoru 2006 projekt financovaný Nadací Open society Fund Praha, jehož záměrem je zjištění současného stavu využívání netradičních ? alternativních forem práce v Moravskoslezském regionu a podle skutečnosti pak navrhnout způsob, jak zvýšit informovanost o rodině přátelských opatření a netradičních způsobech zaměstnání, které by umožňovaly lépe sladit rodinu a práci.

Tisková zpráva:

Využívání netradičních způsobů práce je vysoce genderově podmíněné. Formy, které nejsou spojeny se ztrátou příjmu, jako např. pružná pracovní doba a homeworking jsou využívány muži i ženami téměř rovnoměrně, s mírnou převahou mužů. Ženy však daleko více vyhledávají možnost zkrácení pracovních hodin (částečný úvazek, sdílení pracovního místa, případně práci na dobu určitou), což bývá často chápáno jako menší pracovní odhodlání, čímž se nepřímo blokuje kariérní postup.

Pokud toto rozdělení přetrvá, potvrdí se tak rozšířený názor, že slaďování pracovního a osobního života se týká pouze žen s malými dětmi, a tato opatření nebudou využívána ani nabízena jiným cílovým skupinám či ve větším rozsahu. K eliminaci tohoto stereotypu je zapotřebí zvýšení povědomí, že harmonizace zaměstnání a života mimo práci zahrnuje i potřeby jednotlivců (mužů i žen), kteří třeba nemají specifické rodinné či jiné pečovatelské povinnosti, ale kteří se snaží zdravě balancovat mezi svým pracovním a osobním životem. Jde nejen o to vyrovnat současný deficit v nabídce možnosti volby mezi profesní dráhou a rodičovstvím, ale i nabídnout možnost volby s ohledem na míru času, který chceme věnovat rodině a zaměstnání.

Cílem projektu je:

Rešerše a sestavení aktuálního seznamu netradičních způsobů práce a opatření přátelských rodině, které je možno v jejich rámci realizovat. Charakterizovat a analyzovat jejich ?pro a proti? ? výhody a nevýhody, překážky a přínosy (SWOT analýza).

Průzkumem zjistit, jak tyto postupy vnímají zaměstnanci a zaměstnavatelé, čím jsou jejich postoje ovlivňovány, zjistit úroveň jejich dostupnosti a rozšíření na pracovištích v Moravskoslezském kraji.

Získat a následně prezentovat osobní zkušenosti zaměstnanců v netradičním pracovním poměru a názory jejich zaměstnavatelů, spolupracovníků, partnerů.

Získat a propagovat dobré příklady firem, které už opatření pro sladění partnerského a rodinného života na svých pracovištích realizovaly (tzv. good cases).

V rámci zpracované studie bude také provedeno posouzení ekonomických přínosů organizaci při zavedení rodině přátelských opatření a využívání netradičních forem práce (snížení nákladů organizace, zvýšení produktivity a efektivity práce zaměstnanců).
Projekt bude trvat 10 měsíců, tedy do listopadu 2006.

Více informací k projektu podá:
Ivana Mariánková
info@eico.cz
tel: 737 505 288

Občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO) bylo založeno v roce 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, které realizujeme především pořádáním ekovýchovných aktivit pro děti a rodiče s dětmi. Koncem roku 2004 byly aktivity rozšířeny o oblast sociálního poradenství a komunitní práce, kdy jako cílová skupina byla stanovena skupina ohrožená sociální exkluzí, vzhledem k jejich sníženému uplatnění na trhu práce ? osoby pečující o dítě, které zároveň ve velké míře patří do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. Členové EICO mají dlouholeté pracovní zkušenosti s projekty pro širokou veřejnost, veřejnou správu a NNO.

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered