Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
Informační centrum v knihovně Nesehnutí
16. 2. 2006

20. unora bude v Brně otevřeno informační centrum pro rovné příležitosti žen a mužů.

OTEVŘENÍ INFORMAČNÍHO CENTRA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ NESEHNUTÍ BRNO

slavnostní otevření - pondělí 20. února v 17:00 hod na adrese naší kanceláře - Údolní 44 (tramvaj č. 4 směr Masarykova čtvrť).

PROGRAM:
? seznámení s nabídkou služeb informačního centra NESEHNUTÍ Brno

? představení projektu Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů a aktivitách NESEHNUTÍ v něm. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

? hlavní bod programu: beseda s Lindou Sokačovou (projektovou managerkou z Gender Studies, o. p. s. Praha) o otázkách týkajících se rovných příležitostí žen a mužů se zaměřením na problematiku rovnosti na pracovním trhu
- Co a jak se řeší v oblasti rovných příležitostí?
- Jaká jsou východiska; cílové skupiny; používané prostředky?
- Jakým oblastem se věnuje hlavní pozornost a jsou nějaké opomíjené?
- Co se řeší dlouhodobě a co nově?
- Kdo a jakým způsobem se tématu věnuje či nevěnuje ač by měl?
- Jaké jsou aktivity neziskových organizací, jaký postoj má Česká republika a Evropská unie?
- Kam se lze obrátit pro pomoc a radu?

? nedílnou součástí slavnostního otevření bude vedle skromného občerstvení i široká nabídka informačních materiálů o dané problematice

OTEVÍRACÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA NESEHNUTÍ
- každé pondělí 10 - 12 a 16 - 18 h

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
? průběžně doplňovaný knižní fond (knihy, brožury, vytištěné studie a dokumenty, časopisy - odborná literatura i beletrie) se zaměřením na širokou problematiku postavení žen a mužů ve společnosti, jejich rovných příležitostí v různých sférách s důrazem zejména na rovnost na pracovním trhu
? distribuce informačních materiálů
? konzultace k problematice rovnosti žen a mužů
? zprostředkování kontaktů na odbornice a odborníky, jenž se problematikou dlouhodobě zabývají vč. zprostředkování právní pomoci a konzultací

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY NESEHNUTÍ
(publikace, časopisy a další zajímavé materiály rozčleněné do sekci feminismus a gender studies - životní prostředí a společnost - lidská práva - práva zvířat - připravujeme novou sekci zaměřenou na sociální práci) zůstává nezměněna a bude otevřena každé pondělí a středu 10 - 12 a 16 - 18 h. ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered