Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
Oslava mezinárodního dne žen v Brně
1. 3. 2006

Genderové informační centrum NORA o.p.s. ve spolupráci s Gender centrem FSS MU v Brně chystá na letošní rok již třetí ročník oslavy Mezinárodního dne žen, který připadá na 8. března. Chce tak pokračovat v tradici brněnských feministických oslav tohoto významného svátku, dnes ponejvíce ještě stále stereotypně spojovaného s temnou totalitní minulostí Československa.

Letos!!
V letošním roce chce Genderové informační centrum NORA především nabourat tradiční představu o rodičovství jakožto jen a pouze mateřství. V letošní oslavě se proto bude tematicky věnovat právům rodičů, tedy žen i mužů. V programu se objeví filmové ukázky, zachycující stereotypy o mateřství v euroamerické kultuře, dokument filmaře-otce, autorské čtení feministických povídek, původní herecké etudy na téma rodičovství v podání studujících JAMU v Brně, vystoupení dětí (divadelní a taneční představení) a řada dalších čísel. Oslava MDŽ proběhne 8. března od 19 hodin v Divadle 7 a půl.

Letošním mediálním partnerem bude rádio Student 107 FM a deník Rovnost. O výzdobu se opět postarají studentky scénografie JAMU. Hledáme další dobrovolníky a dobrovolnice, kteří pomohou s organizačním zajištěním akce!!

Vizuál
Autorem grafického návrhu je Zdeněk Trinkewitz. Plakát tvoří části portrétů pěti žen: bývalé modelky a herečky Moniky Bellucci jako Máří Magdalény z filmu Umučení Krista, anarchofeministky Emy Goldmann, modelky a zakladatelky nadace pro pomoc opouštěným dětem Terezy Maxové, české spisovatelky a myslitelky Boženy Němcové a americké pornohvězdy, režisérky a pornoperformerky Annie Sprinkle. Dohromady tvoří ?univerzální? ženu, která symbolikou koláže svědčí o nejrůznějších aspektech ?ženství? (od světice až po děvku) a v neposlední řadě ?člověčenství?. Nestereotypně také zobrazují zmiňované rodičovství ? některé z uvedených žen byly a jsou matkami, jiné nejsou a nemohly, jedna se věnuje pomoci dětem, druhá veřejně ukazuje své reprodukční orgány jakou součást performance. Barvy symbolizují barevnost identit, stejně jako není černobílé rodičovstí (matka ? otec, proto název matkové a otky), opouštíme také dichotomii mužství ? ženství. Podtitul práva žen ukazuje na samotný význam oslav Mezinárodního dne žen, práva rodičů pak zdůrazňují, že jde o propagaci práv všech rodičů bez ohledu na jejich gender.

Nabídka pro sponzory
Sponzorům nabízíme vystavení smluv o darování finančního příspěvku (možno odepsat z daní jako dar neziskové organizaci); uvedení na plakátech a pozvánkách, uvedení spolu s logem na webu Genderového informačního centra NORA (www.gendernora.cz) a poděkování na samotné akci v Divadle 7 a půl. Sponzoři, který věnují víc než tři tisíce korun, budou mít možnost vystavit své logo v sále divadla a budou uvedeni v relaci mediálních partnerů a v reklamním spotu, vysílaném v rádiu Student.

Kontaktujte nás na info@gendernora.cz

Historie oslav MDŽ
Tradice slavit tento den mezinárodně vznikla v roce 1911, kdy akce v několika evropských zemích připomínaly požadavky žen na právo volit a zastávat veřejné funkce, právo na práci a ukončení diskriminace v zaměstnání. Přestože uplynulo téměř sto let a mnohé z požadavků prvotních průkopnic a průkopníků byly naplněny, idea rovných práv zůstává živá v mnoha zemích a společenských oblastech, což dokládá i zařazení MDŽ do seznamu významných dní OSN. Připomínat si Mezinárodní den žen dnes znamená podepsat se pod požadavek rovných příležitostí v rodině, vzdělání i zaměstnání a posílení postavení žen ve světovém měřítku.

První ročník oslavy MDŽ, kterou pořádalo Genderové informační centrum NORA ve spolupráci s Českým svazem žen, proběhl 8. března 2004 v jazzové kavárně Podobrazy. V programu vystoupili a zaznělo: menstruační pantomimické divadlo Lenoch a Spáč ? pohádka O Červené karkulce; divadlo Kunst Macht Frei ? Žena je věčná inspirace; projekce studentského dokumentu Smrtící růže; šansoniérka Eva Pokorná; flétnistka Jana Jarkovská ? Tanec kozičky; Lenka Košťáková ? pohádka O kůzlátkách; Děvčata z Blanska ? Jak to bylo u nás na vesnici; břišní tance; autorská čtení; projekce filmů; recitace a čtení z gender nekorektní literatury; nechyběla stylová výzdoba, karafiáty, chlebíčky a mnohé další.

Druhý ročník se konal v roce 2005 v klubu Dessert v Rooseveltově ulici v Brně. Genderové informační centrum NORA tentokrát oslavu pojalo jako kulturně-vzdělávací kabaret. Zatímco v předchozím roce tvořila leitmotiv snaha o připomínku a zironizování nostalgie, spjaté s původním pojetím oslav MDŽ v době totality, loni se organizátorky a organizátoři zaměřili na dekonstrukci atavistického pojetí lásky, která bývá v euroamerické kultuře se ženami stereotypně spojována. Tématem loňské brněnské oslavy se proto stala ?láfka? ? v níž písmeno ?f? symbolizovalo femininní stránku, z jednoho úhlu pohledu jasnou a potřebnou, z jiného problematickou pro časté vykazování sféry lásky ženám a naopak, spojování žen primárně s láskou mateřskou, apod. Jedno motto ?laf iz maj fejvorit kalr? odkazovalo k mnohobarevnosti podob lásky, kterou organizátorky chápaly jako životní motiv. V programu mimo jiné vystoupili a zaznělo: subverzivní subkultura Sajbršansón aneb Veselý výlet do panoptika, Míša a Dialogy penisů, Kusovka ? tanečnice z Brazílie, feministické ochotnice s úryvkem ze hry dramatičky Ivy Volánkové Barbíny, dokument Eriky Hníkové Čtyři kroky dvojpůlka, břišní tanečnice, kramářská píseň o historii ženských hnutí, pásmo tematických filmových ukázek, zamilofaná tombola a řada dalších čísel. O výzdobu se postaraly studentky scénografie JAMU Zuzana Pitnerová a Martina Petrová.

Akci podpořili Vlasové studio Střihoruký Edward, Účty s.r.o., MUDr. Alena Jarkovská, www.panvicky.cz, EVIE butik a Café STEINER. Mediálním partnerem bylo rádio Kiss Hády.

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered