Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
Systém podpor pro ženy - podnikatelky v Rakousku a v ČR
14. 11. 2005

Mezinárodní workshop "Systém podpor pro ženy - podnikatelky v Rakousku a v ČR", který pořádá Moravská asociace podnikatelek a manažerek, Regionální klub Brno.

Termín konání: 25. 11. 2005 od 9.00 hodin
Místo konání: přednáškový sál Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v
Brně, Husova ulice 14.

Cílem mezinárodního workshopu je předání informací o celém systému podpor,
kterých se rakouským podnikatelkám dostává od hospodářských komor, a
představení desetiletého úspěšného projektu Betriebshilfe (Firemní pomoc),
jehož smyslem je podpora žen - podnikatelek, jenž se v době své nemoci nebo
nemoci rodinného příslušníka
a v době své mateřské dovolené nemohou náležitě starat o chod svých firem a
řídit je.

V programu vystoupí hosté z Obchodní a hospodářské komory Dolního Rakouska a
Hospodářské komory Vídeň, kteří budou hovořit o celém spektru podpor, které
poskytují podnikatelkám v Rakousku. O systému podpor pro podnikatele v České
republice budou hovořit paní Hana Kubátová za Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR a paní Dagmar Matějková za Obchodní a hospodářskou komoru Brno.
Rovněž budou prezentovány konkrétní výsledky fungování projektu
Betriebshilfe. Protože na projekt v Rakousku z části přispívají i zdravotní
pojišťovny, je plánováno vystoupení paní Marie Hirschové z VZP ČR a pana
Libora Křivánka z ZP MV ČR, kteří budou informovat o stávajícím systému
zdravotního pojištění u nás a v diskusní části by se měli zabývat možností
aplikace podobného systému v ČR.


Více informací o mezinárodním workshopu najdete na www.mapm.cz.
Svou účast prosím potvrďte do 21. 11. 2005. na adrese rkbrno@mapm.cz
 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered