Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
Monitorovací zpráva EONET
12. 5. 2005

Zajímá vás nakolik Česká republika implementovala legislativu EU v oblasti rovných příležitostí? Chcete více vědět o institucích, které v ČR podporují dosahování genderové rovnosti?

Na pohlaví záleží!: Zpráva odhalila ve střední a východní Evropě značnou nerovnost pohlaví

Brusel / Budapešť, 4. května 2005 ? Rovnost pohlaví ještě zdaleka není ve střední a východní Evropě realitou, tvrdí nová zpráva organizace Open Society Institute, zveřejněná dnes. Celá řada zemí střední a východní Evropy si připomíná první výročí vstupu do Evropské unie, a právě při této příležitosti dnes byla v Evropském parlamentu v Bruselu zveřejněna zpráva s názvem Rovné příležitosti pro ženy i muže: sledování zákonů a praxe v nových členských státech a kandidátských zemích Evropské unie.

Zpráva upozorňuje na nerovnosti, jež na ženy čekají v oblasti pracovních příležitostí, mezd a politického zastoupení. V Bulharsku, Estonsku a Slovensku jsou platy žen o 25 až 30 procent nižší než u mužů. Tak podstatné rozdíly v platech mužů a žen jsou běžnou záležitostí v celé střední a východní Evropě a navíc se neustále zvětšují.

Ženy jsou také výrazně málo zastoupeny v politice. Přestože je v Maďarsku podíl žen na celkovém počtu obyvatel mírně nadpoloviční, a tak je tomu ve všech sledovaných zemích, v maďarském parlamentu tvoří ženy pouhých devět procent poslanců. V Litvě řídí ministerstvo pouze dvě ženy. V Polsku jedna a na Slovensku není ve vládě žena ani jedna.

?Tyto výsledky nám ukazují, že je potřeba mnohem více usilovat o vytvoření právně závazných nástrojů EU, které by zajistily rovnost pohlaví ve státní správě,? prohlásila Zita Gurmaiová, maďarská europoslankyně a místopředsedkyně Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, která zprávu představila. ?Výsledky rovněž naznačují, že musíme odvést ještě hodně práce, pokud se závazky EU ve věci rovnosti pohlaví mají přeměnit ve skutečnost?, dodala Gurmaiová.

Zpráva vznikla z podnětu programu Network Women´s Program organizace Open Society Institute a jejími autory jsou odborníci a zástupci místních nevládních organizací. Ti vyzvali vlády jednotlivých členských zemí i Evropskou unii jako celek k okamžitému řešení problému nerovnosti pohlaví ve střední a východní Evropě.

Roxana Tesiu, výkonná ředitelka bukurešťského Centra pro partnerství a rovnost a spoluautorka zprávy, vybízí vládu Rumunska, které je kandidátem na vstup do EU, ?aby ženám nabízela skutečnou možnost přispět k hospodářským a společenským změnám v zemi?.

Výsledky a doporučení, jež zpráva Rovné příležitosti pro ženy i muže obsahuje, vycházejí z pozorování, které odborníci na rovnost pohlaví a zástupci místních nevládních organizací provedli v Bulharsku, České republice, Estonsku, Maďarsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Turecku.

Zpráva popisuje stávající mechanismy, zásady a programy v oblasti rovnosti pohlaví v jednotlivých zemích a upozorňuje na několik nedostatků. Ukázalo se, že muži ani ženy nemají příliš dobré povědomí o tom, jaký vliv má nerovnost pohlaví na jejich každodenní život, a že existuje také nedostatek politické vůle prosazovat stávající politiku rovnosti pohlaví, ať už domácí nebo tu, kterou nabízí Evropská unie.

Zpráva především doporučuje, aby vlády zavedly průběžné sledování toho, jak se zásady rovného odměňování uplatňují ve státním i soukromém sektoru, a aby výsledky tohoto pozorování byly zveřejňovány; nabádá vlády Bulharska, Maďarska a Polska k přijetí oficiální politiky rovnosti pohlaví; a vyzývá vlády všech států, aby shromažďovaly statistické údaje v dílčí podobě ? bez toho nemůže mít politika rovnosti pohlaví úspěch.

Zprávu lze najít na internetové adrese: www.soros.org/women.
Zprávu týkající-se ČR a zkrácenou anglickou verzi naleznete na adrese: osf.cz

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered