Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
Genderové konfrontace
25. 4. 2005

Doktorský tým vedený prof. Ladislavem Rabušicem (GAČR 403/03/H135) s podporou Institutu reprodukce a integrace společnosti a Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny při FSS MU si vás dovolují pozvat na jednodenní symposium Genderové konfrontace, které se koná 13. května 2005. Jedním z témat je i slaďování rodiny a profese.

Cílem symposia je uchopení konceptu gender z interdisciplinárního hlediska a reflexe toho, jak je tento koncept pojímán v jednotlivých disciplínách a uplatňován ve výuce různých kateder Fakulty sociálních studií MU v Brně. Půjde o prostor, ve kterém po jednom roce existence oboru genderová studia a po několika letech výuky nejrůznějších kurzů zaměřených na genderová témata bude možné konfrontovat perspektivy různých paradigmat a disciplín.

termín: pátek 13. května 2005, 10.00 ? 17.30
místo konání: FSS MU v Brně, Gorkého 7, místnost G21

program:
10,00 ? 11,30
Má gender smysl? Komu patří gender?
diskuse zástupců/kyň kateder FSS MU v Brně
moderátorka: PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Jak reflektují obory zastoupené na FSS kategorii gender a jak ji vymezují? Komu gender patří ? proč existují genderová studia pod katedrou sociologie a ne pod katedrou psychologie? V jakém vztahu je gender k identitě? Je gender její součástí?

panel: prof. DrPhil.Gerlinda Šmausová, CSc. (GS), prof. PhDr. Petr Macek, CSc.(PSY), prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (SOC), prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (SPSP), PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (SOC)

13,00 ? 14,30
Slaďování rodiny a profese
moderátorka: Mgr. Lucie Jarkovská
Je otázka kladená především ženám ?rodina nebo kariéra?? překonaná nebo stále aktuální? Týká se také mužů? Jaké jsou vůbec role matky a otce v současné české rodině? Jak se proměna rodičovských rolí odráží na vývoji dítěte? Je ženská emancipace překážkou spokojeného rodinného života nebo k němu naopak přispívá?


panel: prof. PhDr. Ivo Možný. CSc. (SOC), doc. PhDr. Ivo Plaňava (PSY), PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (GS), PhDr. Pavel Navrátil, PhD. (SPSP)

15,00 ? 16,30
Sexualita
moderátorka: PhDr. Kateřina Nedbálková Ph.D.
V čem je přínos sociálních věd k tématu sexualita? Nakolik je sexualita lidskou přirozeností a kde vlastně sídlí touha? Je sexualita determinantou genderu?

panel: prof. DrPhil. Gerlinda Šmausová, CSc. (GS), Mgr. Kateřina Lišková (GS,) prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (SOC), doc. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (PSY), PhDr. PaedDr. Miroslav Petržela

V případě zájmu o bližší informace se obraťte na jarkovsk@fss.muni.cz
 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered