Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
Tisková zpráva
24. 3. 2005

Informace o aktuálních aktivitách projektu Gender management.

Tisková zpráva ze dne 24. 3. 2005

Brno ? Na pojem ?gender? si česká společnost pomalu zvyká. Jak je to ale s reálným zaváděním politiky rovných příležitostí? Stojí o ni české organizace a podniky? ?Zkušenosti s touto tematikou evidentně chybí, celá oblast postrádá dostatek expertů a expertek, kteří by pomáhali se zaváděním efektivních opatření? říká Kateřina Machovcová, koordinátorka projektu Gender management, který probíhal především v roce 2004, ale řada jeho aktivit běží nadále. ?Do vybraných firem budeme během března zasílat publikace poskytující široké spektrum informací o aktivním uplatňování politiky rovných příležitostí v organizacích a firmách, o podpoře žen v zaměstnání a možnostem slaďování rodinného a pracovního života.?

Již přes rok funguje ojedinělý internetový informační portál - http://management.gendernora.cz/ s praktickými návody, případovými studiemi a konkrétními příběhy. Nenáročnou formou uvádí do problematiky, představuje seznam metod pro podporu profesního uplatnění žen a opatření na podporu slaďování rodičovství a zaměstnání. Zmíněná publikace Gender management je distribuována pomocí internetového feministického knihkupectví (zdarma za úhradu poštovného): www.knihkupectvi.feminismus.cz. Srozumitelnou formou čtenáře uvádí do tématu rovných příležitostí ? kromě výčtu opatření na podporu rodinného a pracovního života např. porovnává českou a skandinávskou legislativu týkající se rodičovské dovolené, představuje národní soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi a předkládá bohatý slovník souvisejících termínů.

Projekt Gender management úspěšně navázal na předchozí aktivity brněnského Gender centra Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně v oblasti podpory rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Na základě výzkumu realizovaného v letech 2000 ? 2001 v některých českých podnicích byla zjištěna potřeba šíření informačních materiálů a také zprostředkování zahraničních zkušeností s projekty a programy, které podniky realizují ? a to se povedlo právě prostřednictvím internetového portálu Gender management s nemalou návštěvností, realizací podnětných diskusní setkání a vydáním a distribucí zmíněné publikace. ?Intenzivnější spolupráci se doposud podařilo iniciovat především s dalšími neziskovými organizacemi - nejen na území Brna, s odbory, případně s jednotlivci se zájmem o problematiku a pozitivní zpětnou vazbu jsme dostali i od ministerských pracovníků na pozici ?gender focal point?, což jsou odborníci a odbornice, kteří se věnují genderovým tématům v daném resortu?, uvedla Machovcová.

Kontakt:

Gender centrum FSS MU
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Machovcová

Gorkého 7
602 00 Brno

tel.: 549 49 70 90
management@gendernora.cz

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered