Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
Ženská práva jsou lidská práva - pozvánka na cyklus seminářů březen ? květen 2005
15. 2. 2005

NESEHNUTÍ Brno ? kampaň Ženská práva jsou lidská práva - pořádá čtvrtý ročník cyklu vzdělávacích seminářů, které jsou zaměřeny na získání základních informací a uceleného přehledu o ženských právech, feminismu a genderových studiích.

Přednášejícími budou odbornice (zejména) a odborníci z různých oblastí této problematiky (historičky, právnice, jazykovědkyně, zdravotnice, socioložky-gové, psycholožky-gové ad.).

19. března ? Úvod: gender a feminismus
-základní pojmy, tradiční role a stereotypy, mýtus krásy, ženy a muži v jazyce a médiích, historie a osobnosti feministického hnutí

2. dubna ? Násilí na ženách
-základní východiska a nejčastější formy, domácí násilí, obchod se ženami, znásilnění

16. dubna ? Mateřství a rodina
-současnost a proměny ?normální? rodiny a mateřství, přirozené těhotenství a porody, rodiny homosexuálních partnerů

7. května ? Rovné příležitosti žen a mužů
-rovné příležitosti v zaměstnání, možnosti sladění pracovního a rodinného života, rovný přístup ve vzdělání, rovnost v rodině ? aktivní otcovství, rovný podíl na veřejném životě a politice


14. května ? Interdisciplinární seminář: Ženy dnes?
-současnost feminismu ? směry, cíle, osobnosti, ženská práva v rozvojových zemích, ženy v náboženství - feministická teologie, ženy a životní prostředí

Semináře se konají v Brně. Je třeba se přihlásit na celý cyklus. Účastnicím-íkům proplácíme polovinu cestovného. Účast je podmíněna včasným doručením přihlášky a složením vratné zálohy 500 Kč na prvním semináři (záloha se vrací na konci cyklu v případě maximálně jedné absence).
Termín uzávěrky přihlášek: 6. března 2005

Vyplněné přihlášky (které na vyžádání ihned zašleme
nebo je najdete na našich webových stránkách) posílejte na adresu:

Nezávislé sociálně ekologické hnutí ? NESEHNUTÍ, Údolní 44, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 245 342, kontaktní osoba: Kateřina Plesková
e-mail: zenskaprava@seznam.cz, http://zenskaprava.ecn.cz

Semináře organizuje NESEHNUTÍ Brno za podpory Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Gender centra
FSS MU a Genderového informačního centra Nora.
Finančně projekt podpořila holandská nadace MAMACASH

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered