Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
Tiskova konference k projektu EQUAL
26. 1. 2005

Tiskovou konferenci k projektu EQUAL ? Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, pořádá Český svaz žen 31. ledna 2005"Rovnováha mezi prací a soukromím se netýká pouze péče o rodinu ani nemá řešit, jak pracovat méně. Je to nalezení způsobu, jak zůstat svěží a efektivně využívat čas v zaměstnání a v rodině, a to bez nebezpečí, že by jedno bylo pro druhé zanedbáno. Rovnováhu mezi prací a osobním životem potřebují všichni a ve všech stádiích života."

POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat a tiskovou konferenci projektu EQUAL ? Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, kterou pořádá Český svaz žen 31. ledna 2005 v 11.00 v kavárně Divadla Bez Zábradlí (palác Adria - roh ulic Jungmannova a Národní, Praha 1).

Konference se bude věnovat výsledkům Metodiky 3, jejímž cílem je názorně prokázat zaměstnavatelům, že protidiskriminační opatření ve firmě mohou mít pozitivní dopad nejen na image firmy, ale i na snižování nákladů, zvyšování produktivity práce a celkové zvýšení efektivity investic, dále pak prokázat, že využívání potenciálu žen může být pro zaměstnavatele velice výhodné.

Z organizačních důvodů si Vás dovolujeme požádat o potvrzení účasti na e-mailové adrese renata@elhenicka.cz

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered