Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
Pracovní fórum na téma - Možnosti rozvoje lidských zdrojů: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ
17. 1. 2005

Pracovní setkání je určeno zejména vedoucím úředníkům územně samosprávných celků a vrcholovým a personálním manažerům státní správy. Je určeno rovněž manažerům, kteří na úrovni firem rozhodují o koncepci a realizaci podnikatelských programů a jejich zabezpečení lidskými zdroji.


Termín:

8. 3. 2005; 09:00?18:00


Místo: Eurodance Center Plamínek,
Národní třída 10,
Praha 1


HLAVNÍ OKRUHY PROGRAMU:
1. Priority a postupy zaměstnavatelů k zajištění rovných příležitostí žen a mužů ve veřejné správě (státní správě a samosprávě) a firemním prostředí
2. Možnosti a podmínky pro profesní kariéru žen
3. Metodika genderového rozpočtování
4. Prosazování rovných příležitostí žen a mužů a gender mainstreamingu na úrovni krajů a měst a problematika Evropských strukturálních fondů


Podrobnější informace na strankach pořádající agentury VOX: www.vox.cz
 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered