Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > NovinkyChcete diskutovat o postavení žen na trhu práce v regionu Centrální a Východní Evropy?
16. 1. 2005
CEE Online Ženské Forum je prostorem k rozsáhlé diskusi nad tématy spojenými s postavením žen a mužů ve společnosti. Jedním z nabízených témat, ke kterým se můžete vyjádřit, je i "employment" čili zaměstnání. Diskusním jazykem je angličtina.

Recenze knihy Management genderových vztahů
13. 1. 2005
Přečtěte si recenzi v podstatě první ucelené české publikace na téma management genderových vztahů a uplatňování rovných příležitostí v řízení lidských zdrojů.

Vychází již deváté číslo zpravodaje Rovné příležitosti do firem
12. 1. 2005
Zpravodaj Rovné příležitosti do firem pravidelně informuje o aktuálních tématech souvisejících s uplatňováním rovných příležitostí v zaměstnání.

Vyhlášení soutěže: ?Rovné příležitosti mužů a žen v české společnosti?
5. 1. 2005
Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje soutěž o nejlepší článka pokrývající genderovou problematiku, mimo jiné i rovné postavení mužů a žen na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

Závěrečná konference v rámci projektu EQUAL
5. 1. 2005
Český svaz žen pořádá závěrečnou mezinárodní konferenci projektu EQUAL ?Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života ? partnerství v rodině? , E/01/1/043. Hlavním cílem tohoto projektu je pomoci znevýhodněným skupinám žen na trhu práce, vytvoření metodik a zpracování návrhů a doporučení na změnu aktivní politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí a zlepšení podmínek pro sladění práce a rodiny.


Hovory na bělidle o tzv. antidiskriminačním zákonu
3. 1. 2005
Pravidelný rozhlasový pořad Čro 6, Hovory na bělidle se bude 4.1. v čase 19,30 až 20,00 věnovat novému tzv. antidiskriminačnímu zákonu.


Starbucks a Dell podporují ženy
2. 1. 2005
Obě firmy veřejně ohlásily podporu implementace principu rovných příležitostí ve své činnosti. ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered