Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > NovinkyPříklady dobré praxe: diversita a pracovní prostředí
22. 3. 2005
Evropská komise vybízí firmy, které mají zkušenosti s podporou diversity, aby poskytly informace o těchto příkladech "dobré praxe".

Ženská práva jsou lidská práva - pozvánka na cyklus seminářů březen ? květen 2005
15. 2. 2005
NESEHNUTÍ Brno ? kampaň Ženská práva jsou lidská práva - pořádá čtvrtý ročník cyklu vzdělávacích seminářů, které jsou zaměřeny na získání základních informací a uceleného přehledu o ženských právech, feminismu a genderových studiích.

Bulletin Gender - rovné příležitosti - výzkum
10. 2. 2005
Bulletin Gender - rovné příležitosti - výzkum vydává tým Gender v sociologii při AV ČR. I poslední číslo roku 2004 se věnuje v několika textech otázce rovných příležitostí na trhu práce.

Poslechněte si záznam rozhovoru o výsledcích soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi
27. 1. 2005
Výsledky nultého ročníku byly vyhlášeny na mezinárodní konferenci Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku, zástupci oceněných firem dostali prostor diskutovat v rámci rozhlasového pořadu Hovory na bělidle, ČRO 6.

Tiskova konference k projektu EQUAL
26. 1. 2005
Tiskovou konferenci k projektu EQUAL ? Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, pořádá Český svaz žen 31. ledna 2005

Přihlašte se do soutěže o nejlepší manažery
22. 1. 2005
Dvanáctý ročník soutěže vypisují Česká manažerská asociace, Konfederace manažerských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Manažerským svazovým fondem.

Pracovní fórum na téma - Možnosti rozvoje lidských zdrojů: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ
17. 1. 2005
Pracovní setkání je určeno zejména vedoucím úředníkům územně samosprávných celků a vrcholovým a personálním manažerům státní správy. Je určeno rovněž manažerům, kteří na úrovni firem rozhodují o koncepci a realizaci podnikatelských programů a jejich zabezpečení lidskými zdroji.
 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered