Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > NovinkyTelekomunikační gigant se zachoval protiprávně, když ženě odmítl poskytnou flexibilní pracovní dobu
22. 6. 2005
Britská Komise pro rovné příležitosti informuje o případu zaměstnankyně telekomunikační firmy, která žádala o úpravu pracovní doby, aby mohla lépe skloubit práci a péči o dítě, zaměstnavatel jí však nevyhověl.

Konference: Prolomit skleněný strop
16. 6. 2005
Breaking the glass ceiling/Prolomit skleněný strop je cílem druhé Mezinárodní ženské konference organizované Centrem pro ženská studie Východní středomořské univerzity.

Rovné příležitosti do firem: speciální tištěné vydání zpravodaje
6. 6. 2005
Od března minulého roku vydává obecně prospěšná společnost Gender Studies elektronický zpravodaj věnovaný především rovným příležitostem žen a mužů v podnikatelském sektoru.

Nejmenší ekonomické rozdíly mezi muži a ženami jsou ve Skandinávii
31. 5. 2005
Podle nové zprávy Světového ekonomického fóra (WEF) jsou ekonomické rozdíly mezi muži a ženami nejmenší ve Skandinávii, Česká Republika je na 25.příčce.

Monitorovací zpráva EONET
12. 5. 2005
Zajímá vás nakolik Česká republika implementovala legislativu EU v oblasti rovných příležitostí? Chcete více vědět o institucích, které v ČR podporují dosahování genderové rovnosti?

Norsko hledá genderovou rovnost
25. 4. 2005
Norsko zavře firmy, které do roku 2007 nepřizvou minimálně 40% žen do svých správních výborů.


Podnik vstřícný rodině v SR
25. 4. 2005
Jelikož si moderní evropská sociální politika vytyčila jako jeden ze svých důležitých cílů hledání souladu mezi rodinnými a pracovními povinnostmi člověka, je dobré, že filozofie soutěže zaměstnavatelů vstřícných k rodině postupně již ve slovenské společnosti zdomácněla. Důkazem toho je i každoroční nárůst zaměstnavatelů zapojených do soutěže. ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered