Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > NovinkyGender - rovné příležitosti - výzkum
23. 3. 2004
Vyšlo nové číslo bulletinu Gender - rovné příležitosti - výzkum, který vydává tým Gender v sociologii působící při AV ČR.

Konference Rovné příležitosti a postavení žen na trhu práce
22. 3. 2004
Konference Rovné příležitosti a postavení žen na trhu práce se koná dne 29. března 2004 v Brně: sídlo Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, sál zastupitelů.

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem
18. 3. 2004
Obecně prospěšná společnost Gender studies zveřejnila první číslo zpravodaje Rovné příležitosti do firem.

Možnosti financování projektů podporujících rovné příležitosti
18. 3. 2004
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 NUTS II Praha (dále JPD 3) je referenčním dokumentem, na jehož základě bude poskytována podpora rozvoji lidských zdrojů na území hlavního města Prahy s využitím českých národních zdrojů a zdrojů Evropského sociálního fondu.

Novinky na našich stránkách
10. 3. 2004
Byl přidán náhled na aktuální zpravodajství z gender oblasti Econnectu a připravili jsme pro vás ikonku, kterou můžete přímo propojit vaše stránky s našimi.

Odborný seminář Rodové role v kontextu dvou generací
9. 3. 2004
Pozvánka na odborný seminář, kde budou prezentovány výsledky výzkumného projektu: Profese ženy a rodinné soužití, rozdíly v názorech českých mužů a žen dvou věkových kategorií na roli ženy a srovnání s EU .

Rovné příležitosti a odbory
8. 3. 2004
Český rozhlas 6 - Hovory na bělidle uvede 9.3. téma Odbory a postavení žen na trhu práce ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered