Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > NovinkyNové číslo zpravodaje Rovné příležitosti do firem
27. 6. 2004
Již páté číslo zpravodaje přináší informace o platových rozdílech mezi ženami a muži, o ženách manažerkách a další případové studie podniků, které se věnují podpoře rovných příležitostí.

Konference Rovné příležitosti v soukromém sektoru a možnosti firemního dárcovství ženským neziskovým organizacím
25. 6. 2004
Mezinárodní konference k situaci rovných příležitostí v soukromém sektoru v ČR a o možnostech spolupráce zahraničních investorů v ČR a ženských neziskových organizací, se bude konat v druhé polovině listopadu.

Rodina a zaměstnání
22. 6. 2004
Mezinárodní seminář na téma ?Slučitelnost rodiny a zaměstnání ? Jak na to? se konal 15.června v brněnském Domu pánů z Kunštátu.

Aktivity České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů
10. 6. 2004
ČSRLZ je profesní nezisková organizace, která se snaží přispět ke zlepšování úrovně personálního řízení v ČR.

Zpravodaj projektu Equal
10. 6. 2004
K dispozici je nové vydání elektronického zpravodaje projektu Equal: Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - Partnerství v rodině.

Seminář Asociace manažerek a podnikatelek
8. 6. 2004
APM pořádá seminář věnovaný rozvoji konkurenceschopnosti podniků.

Tisková zpráva MPSV
27. 5. 2004
Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí identifikuje oblasti, ve kterých muži a ženy často nemají rovné příležitosti. ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered