Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > NovinkyCertifikáty pro organizace přátelské rodině
28. 9. 2004
Síť mateřských center zprovoznila stránky www.familyfriendly.cz, které podávají informace o tom, jak získat certifikát společnosti přátelské rodině.

Publikace Management genderových vztahů
22. 9. 2004
Vychází kniha "Management genderových vztahů - Postavení žen a mužů v organizacích".

Nadační fond Slovak-Czech Women´s Fund chce posilnit ženské organizace udělením grantů v programu "Dejte vědět o své práci pro ženy!"
22. 9. 2004
Nadační fond Slovak-Czech Women´s Fund vyhlašuje své první grantové kolo ?Dejte vědět o své práci pro ženy!?

Sedmé číslo zpravodaje Rovné příležitosti do firem
22. 9. 2004
Elektronický zpravodaj Rovné příležitosti do firem vydává o.p.s.Gender studies.

Nové internetové stránky o ženách a trhu práce
3. 9. 2004
Koalice Karat spustila nové stránky informující především o postavení žen na trhu práce v regionech Střední a Východní Evropy.

Hovory na Bělidle - Rovné příležitosti pro ženy a muže ve firmách
25. 8. 2004
Živá rozhlasová debata o rovných příležitostech žen a mužů a věcech souvisejících. Tentokrát s Bělou Hajnou z Ministerstva průmyslu a Lindou Sokačovou z o.p.s. Gender Studies na téma rovné zacházení ve firmách.

Časopis Aperio I/2004
25. 8. 2004
Časopis APERIO přináší příspěvky k problematice porodnictví, lidských práv, moderní rodiny, rovných příležitostí ve společnosti, veřejného zdraví apod. a mapuje činnost stejnojmenného občanského sdružení. ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered