Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Odkazy > Projekty


Projekty

Bank of Scotland: Women and Businness
http://www.bankofscotland.co.uk/business/womenandbusiness/index.html
Beruf und Familie
http://www.beruf-und-familie.at
Close the gap
http://www.closethegap.org.uk
Daughters and Sons to Work
http://www.daughtersandsonstowork.org/
Diskriminace
http://www.diskriminace.cz
E-working
http://www.familyfriendly.ie/ease-to-eworking
Employers for work-life balance
http://www.employersforwork-lifebalance.org.uk/
Equal Pay
http://www.equalpay.nu/
Evropský sociální fond ČR
http://www.esfcr.cz
Family friendly working environment Ireland
http://familyfriendly.ie
Family friendly working environment United Kingdom
http://www.familyfriendlywork.co.uk/
Iniciativa Equal
http://www.equalcr.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=1
Job rotation, Flexibilní pracoviště
http://www.job-rotation.cz/
Mentoring-Projekt Univerzita Vídeň
http://www.univie.ac.at/woman/mentoring/index.htm
Možnosť volby
http://www.moznostvolby.sk/
Občanská společnost - rovné příležitosti
http://obcan.ecn.cz
Poradna - rodičovská dovolená
http://www.helcom.cz/show.php?rstema=158
Projekt ženská práva jsou lidská práva o.s. NESEHNUTÍ Brno
http://zenskaprava.ecn.cz
Rovné příležitosti - soutěž
http://rovneprilezitosti.ecn.cz/
Rovné šance
http://www.rovnesance.cz
Take our daughters to work
http://www.guides.org.uk/daughters/
Women and Information Technology
http://www.umbc.edu/cwit/
Women and the Labour Market in CEE
http://www.womenslabour.org/
Women2top
http://www.women2top.net
Work life balance
http://worklifebalance.com/
Zamestnavatel ústretový k rodině
http://www.employment.gov.sk/rodinna_politika/audit_rp/2_podm_a_prav.html
Zpráva z výzkumu: rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001
http://www.fss.muni.cz/gender/index.php.old ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered