Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Odkazy > Všechny


Všechny

Advancing women
http://www.advancingwomen.com/
Asociace podnikatelek a manažerek
http://www.apmcr.cz
Aspekt: Slovenské zájmové sdružení žen, vydavatelství feministické literatury
http://www.aspekt.sk
Association for Women in Management
http://www.womens.org/
Aurora - Gender capital management
http://www.auroravoice.com/
Aurora: gender capital management
http://www.auroravoice.com/
Australian government: Equal opportunity for women in the workplace agency
http://www.eowa.gov.au/default.asp
Babies and Bosses - Reconciling Work and Family Life
http://www1.oecd.org/publications/e-book/8103141E.PDF
Bank of Scotland: Women and Businness
http://www.bankofscotland.co.uk/business/womenandbusiness/index.html
Beruf und Familie
http://www.beruf-und-familie.at
Breastfeeding-Friendly Workplace
http://www.breastfeeding.asn.au/bfinfo/mfwp.html
Business women's news
http://www.www2wk.com/news/default.asp
BWP Europe - Business and Professional Women
http://bpw-europe.org/
Catalyst Women
http://www.catalystwomen.org
Česká asociace psychologů práce a organizace
http://www.webpark.cz/cappo/
Česká asociace studentů psychologie
http://www.casp.upol.cz/home.php
České systemické stránky
http://www.systemic.cz
Český helsinský výbor
http://www.helcom.cz/
Český svaz žen
http://www.csz.cz
Close the gap
http://www.closethegap.org.uk
ČMKOS - Výbor pro rovnost
http://www.cmkos.cz/vpr.php
Daughters and Sons to Work
http://www.daughtersandsonstowork.org/
Diskriminace
http://www.diskriminace.cz
E-working
http://www.familyfriendly.ie/ease-to-eworking
Employers for work-life balance
http://www.employersforwork-lifebalance.org.uk/
EOC - The Equal Opportunities Comission UK
http://www.eoc.org.uk/index.asp
Equal Opportunity for Women in the Workplace Agency
http://www.eowa.gov.au
Equal Pay
http://www.equalpay.nu/
Equality between men and women in Sweden
http://naring.regeringen.se/inenglish/areas_of/equality.htm
EU employment, social affairs and equal opportunities
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_en.htm
Euroskop - rovné příležitosti žen a mužů
http://www.euroskop.cz/cze/article.asp?id=42273&chapter=0&preview=&cat=5075&ts=4ec64
Euroskop - vše o členství v EU
http://www.euroskop.cz/
Evropská kontaktní skupina
http://www.eks.ecn.cz
Evropský sociální fond ČR
http://www.esfcr.cz
Family friendly working environment Ireland
http://familyfriendly.ie
Family friendly working environment United Kingdom
http://www.familyfriendlywork.co.uk/
Fórum žen
http://www.forumzen.cz/
Gender Centrum FSS MU Brno
http://gender.pisi.cz
Gender Online
http://www.genderonline.cz/
Gender Studies o.p.s.
http://www.feminismus.cz
Gender Studies o.p.s./ Zpravodajský server feminismus.cz
http://www.feminismus.cz
Gender zpravodajství na ecn.cz
http://gender.ecn.cz
Gender@work
http://www.genderplus.net/gaw/
Genderová studia FHS UK
http://www.fhs.cuni.cz/gender/
Goldrausch Frauennetzwerk
http://www.goldrausch-frauennetzwerk.de
HR forum
http://www.hrforum.cz/
HR guide
http://www.hr-guide.com/
HR server
www.hr-server.cz
ILO e.quality@work
http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/index.htm
ING Nationale Nederlanden - dětský koutek
http://www.ing.cz/cz/index.html
Iniciativa Equal
http://www.equalcr.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=1
Job rotation, Flexibilní pracoviště
http://www.job-rotation.cz/
Journal of Managerial Psychology
http://zerlina.emeraldinsight.com/vl=12269362/cl=17/nw=1/rpsv/jmp.htm
JŠ TomiDomi - dětský koutek
http://www.tomidomi.ic.cz/
Kariéra na www.ihned.cz
http://kariera.ihned.cz/
Koučink Centrum
http://www.koucinkcentrum.cz/
Mentoring-Projekt Univerzita Vídeň
http://www.univie.ac.at/woman/mentoring/index.htm
Moderní řízení na www.ihned.cz
http://modernirizeni.ihned.cz/
Moravská asociace manažerek a podnikatelek
http://www.podnikatelky.cz/
Možnosť volby
http://www.moznostvolby.sk/
Národné centrum pre rovnopravnost žien a mužov
http://www.rovnopravnost.sk/
Národní centrum pro rodinu
http://www.rodiny.cz
Občanská společnost - rovné příležitosti
http://obcan.ecn.cz
On-line feministické knihkupectví
http://knihkupectvi.feminismus.cz
Organisation for Economic Co-operation and Development - Family-friendly policies
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34819_1_1_1_1_37457,00.html
Partners Czech
http://www.partnersczech.cz/
Personalista
www.personalista.cz
Poradna - rodičovská dovolená
http://www.helcom.cz/show.php?rstema=158
Práce&Sociální Politika
http://www.noviny-mpsv.cz
Právní rádce
http://www.pravniradce.cz
Profesionálne ženy
http://www.zutom.sk/profwomen/index.php
Projekt ženská práva jsou lidská práva o.s. NESEHNUTÍ Brno
http://zenskaprava.ecn.cz
Psychologie Dnes
http://psychologie.studovna.cz/
Rovné příležitosti - soutěž
http://rovneprilezitosti.ecn.cz/
Rovné příležitosti na stránkách MPSV
http://http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?id=10&lg=1
Rovné šance
http://www.rovnesance.cz
Slovenský magazín o feminismu
http://www.feminet.sk
Středočeská asociace manažerek a podnikatelek
http://www.stredoceske-podnikatelky.cz/
Take our daughters to work
http://www.guides.org.uk/daughters/
Top centrum podnikateliek
http://www.tcp.sk/
Unions for Women/Women for Unions
http://www.icftu.org/focus.asp?Issue=equality&Language=EN
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
http://www.vupsv.cz/
Weiberwirtschaft eG
http://www.weiberwirtschaft.de
Women and Information Technology
http://www.umbc.edu/cwit/
Women and the Labour Market in CEE
http://www.womenslabour.org/
Women in Management
http://www.wimonline.org/default.htm
Women Returner's Network
http://www.women-returners.co.uk/Home_Page.asp
Women2top
http://www.women2top.net
Work life balance
http://worklifebalance.com/
Young BWP
http://youngbpw-europe.org
Zaměstnání na www.idnes.cz
http://zamestnani.idnes.cz
Zamestnavatel ústretový k rodině
http://www.employment.gov.sk/rodinna_politika/audit_rp/2_podm_a_prav.html
Zpráva z výzkumu: rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001
http://www.fss.muni.cz/gender/index.php.old ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered