Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Návody

Tisknout...
Přestávky v zaměstnání nebo v kariéře
1. 3. 2004

Soubor opatření, která je možné využít při souběžném zaměstnání a péči o dítě.

Přestávky

Přestávka v zaměstnání nebo v kariéře je období neplacené dovolené udělené zaměstnavatelem v určeném rozsahu, obvykle mezi jedním rokem až pěti lety. Irský Institut pro zaměstnance a rozvoj přejal termín ?přestávka v zaměstnání? spíše než ?přestávka v kariéře?, která je obvykle spojována pouze s profesně kvalifikovanými ženami a jejich potřebami péče o dítě. Zaměstnanecké přestávky jsou k dispozici zaměstnancům na různé účely zahrnující např.:


 • další vzdělávání

 • dobrovolné aktivity

 • cestování

 • péči o děti nebo člena rodiny

 • osobní důvody


Podle zprávy z roku 1996 nabízí pouze 10% soukromých firem přestávky v zaměstnání nebo opatření týkající se prodloužené dovolené.
Podle zprávy z roku 1998 mohou být profesní přestávky pro ženy jakousi pastí. Zpráva pokazuje na obavy související se ztrátou výdělku, problémy s opětovným nastoupením do práce a zatížením žen pečovatelskými povinnostmi, na které přivykly. Doporučuje zajistit podmínky pro možnost pracovat na zkrácený úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou, a to jak pro ženy tak pro muže.

Konkrétní opatření

 • Práce z domova ? teleworking

Národní poradní rada pro práci z domova - teleworking (NACT) definuje práci z domova jako způsob práce za použití informačních a komunikačních technologií, kdy je práce vykonávána nezávisle na místě.
Opatření teleworkingu jsou většinou vyjednávána individuálně, případ od případu, v momentě, kdy zaměstnanec vyjádří potřebu vykonat konkrétní část pracovního úkolu mimo pracoviště. Podle zprávy o teleworkingu by více než polovina mladších zaměstnanců ráda pracovala doma jeden až dva dny v týdnu.
Odhaduje se, že v Irsku využívá teleworking 61 000 lidí a jedna z výhledových studií uvádí, že v roce 2010 bude pracovat částečně či zcela z domova pomocí informačních a komunikačních technologií jeden z deseti pracovníků. V rámci Programu prosperity a spravedlnosti existuje návrh na rozvoj Irska jako země podporující práci z domova, kde budou sociální partneři podporovat seznam zásad, jak je navrhla NACT.

Existují čtyři hlavní způsoby práce z domova - teleworkingu:


 • Domov: Zaměstnanci pracují z domova, jsou ve spojení s pracovištěm pomocí telefonu, e-mailu a faxu.

 • Domov a pracoviště: Zaměstnanci dělí čas na práci doma a na pracovišti, obvyklý je jeden či dva dny doma.

 • Mobilita: Někteří zaměstnanci, např. prodejci, zeměměřiči, žurnalisté, vykonávají práci zcela mimo pracoviště.

 • Telecentra: V rámci tohoto opatření jsou zajišťována tzv. telecentra v sousedství bydliště pracovníků, kde jsou k dispozici počítače a komunikační zdroje pro administrativní pracovníky.


Faktory rozhodující, zda může být konkrétní činnost vykonávána na dálku:


 • vysoký stupeň znalostí spíše než manuální prácef

 • jasně definovaný výstup

 • jasně určený časový rozvrh (napomáhá jasnému plánování práce)

 • jasně vymezený způsob komunikace

 • minimum fyzických požadavků (např. osobní kontakt na určeném místě, manuální práce, objemné technické vybavení)


 • Práce doma

Na rozdíl od práce z domova (teleworkingu) nemusí tento způsob nutně zahrnovat využití informačních a komunikačních technologií. V závislosti na druhu práce kombinuje zaměstnanec práci doma s prací na pracovišti či při práci na určitém úkolu zůstává pouze v prostředí domova.

 • Postupný či částečný důchod

Tato možnost dává zaměstnancům s určitým omezením či chystající se na odchod z pracovního místa příležitost na určitou dobu snížit celý úvazek. Zaměstnanci si postupně snižují počet pracovních hodin za účelem pomoci sobě i firmě přizpůsobit se nové situaci. Výhodou pro zaměstnavatele je zamezení náhlé diskontinuitě a možnost zaškolit nového pracovníka. Pro zaměstnance pak možnost zvykat si na přechod z práce do důchodu postupně a nenásilně.

Ostatní iniciativy

Ostatní iniciativy vznikající za účelem podpory zaměstnanců při dosahování rovnováhy mezi prací a domovem zahrnují např.:


 • pořádání porad v časech neznevýhodňujících zaměstnance s pečovatelskými povinnostmi

 • poskytování podpory zaměstnancům v souvislosti s péčí o starší příbuzné

 • různé formy zajištění péče o děti

 • konzultativní rozpis služeb


Použitá literatura:


 • CSO Statistics, Fourth Quarter - 1999.

 • "Implementing Family Friendly Initiatives in the Workplace, Employment Equality Agengcy - 1996.

 • Care in Europe, European Commission -1998.Zatím žádné příspěvky... ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered