Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Návody

Tisknout...
Zásady pro politiky podporující rodinu
4. 1. 2004

Obecné zásady pro uplatňování opatření podporujících pracovní prostředí přátelské rodině.

Opatření podporující rodinu mají:
- být výhodná pro organizaci i její zaměstnané.
- zohledňovat fakt, že potřeby organizace i zaměstnaných nejsou statické, ale mění se v průběhu času.
- zdůrazňovat potřebu diskuse mezi managementem, zástupci zaměstnaných/odbory a zaměstnanými o možných řešeních.
- podpořit partnerský přístup k uspokojování potřeb organizace i zaměstnaných.
- fungovat férově a důsledně.
- být ekonomicky přijatelná.
- hodnotit zaměstnané podle jejich přínosu, ne podle způsobu práce.
- být pečlivě naplánovaná a odsouhlasená.
- zahrnovat sledování a vyhodnocování realizace.
- zahrnovat otázku rovnosti.
- být sdělena všech zaměstnaným organizace. Zaměstnaní mají být pravidelně informováni o změnách a vývoji.


Text jsme s laskavým svolením převzaly z www.familyfriendly.ie
Zatím žádné příspěvky... ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered