Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Návody

Tisknout...
Zapojení rodičů
27. 11. 2003

Většina zaměstnaných má děti v různém věku, aktivnější zapojení rodičů je nejen součástí vstřícné sociální politiky zaměstnavatele, ale i možností jak udržet intenzivnější kontakt se zaměstnanými a tak efektivněji nakládat s lidskými zdroji.

Pro podporu slaďování rodičovství a zaměstnání je pravděpodobně organizačně nejjednodušší nabídnout zaměstnaným změnu charakteru pracovní doby. Nabízí se možnost zkráceného úvazku, flexibilní pracovní doba, stlačený pracovní týden (4 pracovní dny po 10 pracovních hodinách), komplikovanější možností je tzv. sdílení úvazku, kdy se o jednu pozici dělí dva lidé (4+4 hodiny nebo v praxi osvědčenější systém 6+2 hodiny denně).


Další možností je i tzv.home office, kdy zaměstnaní pracují částečně či zcela doma. Nedá se říci, která z těchto variant je nejvýhodnější, všechny mají svá pro i proti (z hlediska zaměstnavatele i zaměstnaného), důležité je tedy dojít ke shodě, která bude přijatelná pro obě strany.


Stále častěji se setkáváme s rodiči, kteří se chtějí do pracovního procesu zapojit dříve než za běžné tři roky a také dobu strávenou na rodičovské dovolené využívají k prohloubení kvalifikace. Zaměstnavatelé mohou nabídnout rodičům plán postupného návratu do zaměstnání, kdy je po individuální dohodě přijat scénář, podle kterého se rodič vrací na pracoviště. V úvahu připadá například dohoda, kdy první půlrok je rodič zcela vázán péčí o potomka, ale dostavuje se na pravidelné organizační porady, v druhém půlroce pracuje na poloviční úvazek a od druhého roku pracuje na plný úvazek s flexibilní pracovní dobou.


Pro vyšší zapojování rodičů je vhodné pravidelně je informovat, například formou e-mailového zpravodaje z pracoviště. Plné zapojení rodiče může být též podpořeno zintenzivněným vzděláváním po návratu do zaměstnání nebo nabídkou supervize, která též pomůže rychlejšímu zapracování.


Na některých pracovištích je zcela běžné, že zde děti s rodiči tráví určitý čas, i když nebyla zavedena žádná speciální opatření. Prostupnost rodinného a pracovního prostředí lze u velké části pracovišť zvýšit vyčleněním prostoru pro kojení a přebalování, zavedením dětských koutků nebo provozem firemní školky. Nejméně náročnou možností je uspořádání jednorázových akcí pro rodiče a děti. Tato opatření mohou být nejen součástí vstřícné sociální politiky zaměstnavatele, ale podpoří i aktivnější zapojení rodičů v zaměstnání.


Zatím žádné příspěvky... ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered