Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Návody

Tisknout...
Podpora profesionálního uplatnění žen
27. 11. 2003

Text uvádí možnosti jak podpořit ženy v jejich profesním rozvoji a plně tak uplatnit jejich pracovní potenciál.

Pro podporu profesního zapojení žen je možné využít několik metod:

Supervize je bezpochyby technikou, která najde využití i bez ohledu na problematiku rovnosti. Velmi účinná však může být zejména v situaci, kdy se rodič, v našich poměrech většinou matka, vrací po rodičovské dovolené a je potřeba, aby se rychle zapracoval. Je možné ji též využít k podpoře mladých žen, které jsou pro organizaci perspektivní a plánují další kariérní postup. Obdobně i mentoring umožňuje (nejen) ženám předávat si své zkušenosti a znalosti a může tedy přispět k podpoře profesního rozvoje žen, ale i vzájemné ženské solidarity. Vzhledem ke stále časté přímé i nepřímé diskriminaci na základě pohlaví jsou supervize či mentoring mezi ženami vhodné též proto, že jim umožňují sdílet zkušenosti, překonávat společné překážky a řešit obdobné problémy.


Dalším způsobem, jak podpořit profesní zapojení žen je tzv. networking, čili spolupráce různých ženských skupin, většinou mezi různými organizacemi s podobným zaměřením. Součástí networkingu se tedy stávají interní podpůrné ženské skupiny, které sdružují zaměstnankyně jedné organizace. V rámci networkingu je možné pořádat společná diskusní setkání, specifické vzdělávání, formulovat společné cíle a navrhovat nejrůznější opatření podporující rovnost příležitostí.


Specificky zaměřené vzdělávání je další možností jak podpořit ženy. Například v situaci, kdy na nejnižší zaměstnanecké úrovni ženy převládají, ale s vyšší pozicí jich ubývá a ve vrcholném managementu nejsou zastoupeny vůbec, je vhodné realizovat manažerské kursy pro ženy.


Zatím žádné příspěvky... ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered