Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Návody

Tisknout...
Začlenění principu RP na všech úrovních
27. 11. 2003

Následující text stručně uvádí možnosti uplatnění principu rovných příležitostí ve vztahu k zaměstnaným.

Výběr zaměstnanců:

Inzerce volných pracovních míst by měla stejnou měrou oslovovat muže a ženy, tzn. uvádět u všech profesí tvar pro mužský i ženský rod. To lze učinit několika způsoby ? vyjmenovat oba tvary (přijmeme právníka/ právničku), použitím lomítka nebo závorky (přijmeme učitele/ku, učitele(ku)). Takováto inzerce je vyžadována i podle Zákona o zaměstnanosti. Při přijímacích pohovorech by hlavní náplní měla být kvalifikace uchazeče či uchazečky, dosavadní zkušenosti, osobnostní klady a motivace pro danou práci, ochota splňovat požadavky zaměstnavatele.


Kariérní postup:

Pro povyšování zaměstnaných je vhodné zpracovat konkrétní a jednoznačná kritéria, podle kterých se kariérní postup bude řídit. Je zejména důležité, aby bylo odbouráno povyšování na základě neformálních vztahů utvářených často i ve volném čase mimo zaměstnání.


Hodnocení:

V první řadě je nutné dbát na to, aby srovnatelné, tedy pro firmu stejně hodnotné pozice, byly i srovnatelně ohodnocené. Dále by měla existovat jasná kritéria pro zvyšování platu a případné benefity ? jejich čerpání má být závislé na výkonu a kvalitě pracovní činnosti a je nutné zajistit, aby zaměstnaní měli potenciálně stejné šance na benefity či navýšení platu dosáhnout.


Vzdělávání:

Zaměstnavatelé by měli zhodnotit, zda jsou možnosti vzdělávání stejně dostupné pro všechny zaměstnané, tzn. že se o nich všichni zaměstnanci dozví, konají se v přijatelnou dobu, i to, že jsou všichni zaměstnaní stejnou měrou vybízeni k účasti.


Propouštění:

Nemělo by docházet k systematickému znevýhodňování určité skupiny. Důležité je zhodnotit přínos jednotlivých zaměstnaných a podle toho učinit rozhodnutí.


Pracovní atmosféra:

Vztahy mezi zaměstnanými by měly být zcela korektní, pracovní prostředí by nemělo být pro nikoho urážející či nepříjemné. To platí zejména pro kontakty se sexuálním podtextem, které se bezpodmínečně musí konat za oboustranného souhlasu, přičemž nesmí docházet ke zneužívání moci ze strany nadřízených.


Zatím žádné příspěvky... ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered