Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > NávodyZde prezentujeme stručná vodítka, která mohou sloužit jako základní informace o možných opatřeních či postupech. Pro konkrétnější příklady či podrobnější studie navštivte sekce Příklady z praxe a Dokumenty. Základní pojmy jsou vysvětleny v sekci Slovníček.


Strana 1 >  2  >>

Pokud existuje obava, že spolupracující mohou flexibilní opatření považovat za neférová, pak je nezbytné, aby se manažeři/manažerky ve fázi plánování setkali s celou pracovní skupinou/oddělením a definovali společně pracovní parametry a systém zvládání rozpisu úkolů pro pracovní skupinu/oddělení.


Doposud uskutečněné studie naznačují že i přes početné nabídky flexibilních opatření ze strany zaměstnavatelů o ně požádá relativně nízký počet zaměstnanců. Je však možné, že v určitých sektorech bude požadavků na flexibilní opatření více než je pro firmu uskutečnitelné.


Může být zavedení flexibilních opatření ziskem pro zaměstnavatele?


Soubor opatření, která je možné využít při souběžném zaměstnání a péči o dítě.


Přijetí nového způsobu pracovní činnosti není dobré unáhlit. Dříve než tak učiníme, měli bychom být opravdu připraveni. Jak to zjistíme? Jednoduchým vodítkem mohou být otázky následujícího textu, které umožní analyzovat výchozí situaci.


Obecné zásady pro uplatňování opatření podporujících pracovní prostředí přátelské rodině.


Většina zaměstnaných má děti v různém věku, aktivnější zapojení rodičů je nejen součástí vstřícné sociální politiky zaměstnavatele, ale i možností jak udržet intenzivnější kontakt se zaměstnanými a tak efektivněji nakládat s lidskými zdroji.Strana 1 >  2  >>

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered