Gender Management



Příklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat





Home > Otázky a odpovědi

Tisknout...

Máte-li konkrétní otázky, případně chcete-li doplnit existující dotazy, obraťte se na nás na této e-mailové adrese: management@gendernora.cz



Jaké legislativní předpisy ošetřují rovné příležitosti žen a mužů?

Přehled české legislativy týkající se rovných příležitostí žen a mužů najdete například na stránkách Občanská společnost - rovné příležitosti. Zdrojem aktuálních informací jsou internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz. Další informace naleznete také na stránkách www.rovnesance.cz, velmi podrobný přehled obsahují stránky projektu www.diskriminace.cz: legislativa.

Kapitolu popisující právní řád České republiky ve vztahu k rovným příležitostem najdete i v publikacích Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001 (Gender centrum, 2002) a Ženská práva jsou lidská práva (Nesehnutí, 2003).

Právní předpisy EU jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na webu Juristic a Právo EU: eu.juristic.cz.
V angličtině naleznete informace na EU-employment, social affairs and equal opportunities nebo na stránkách European Women Lobby EWL.


Od 1.října 2004 platí nový Zákon o zaměstnanosti č.435/2004 Sb.; informace naleznete například na adrese: pm.uradprace.cz, celé znění zákona je k dispozici například na stránkách www.epravo.cz nebo na portálu veřejné správy: www.gov.cz

Právní pomoc obětem diskriminace poskytuje Český helsinský výbor

Podrobné informace týkající se především postavení rodičů vzhledem k trhu práce získáte v poradně sdružení Aperio: www.aperio.cz





 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered