Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Dokumenty > Podpora žen


Strana 1 >  2  >>

Manažeři, manažerky a další lidé zodpovědní za management plánování a rozvoje zde najdou ozkoušené a otestované metody, které se ukázaly být užitečné vzhledem k podpoře profesního postupu žen.

Nabízíme nápady a návrhy různých postupů pro zaměstnavatele, všem jsou základem moderní literatura a výzkumy týkající se vůdcovství a gender a také naše zkušenosti ze světa práce.

Tento text byl přeložen s laskavým svolením http://www.women2top.net.


Pro mnoho žen i mužů představuje spojení ?dělat kariéru? především zisk vedoucí pozice a dosahování dobrých výsledků prostřednictvím autority a vlivu. Pro další to může znamenat prohlubování dovedností v určitém oboru a profesionalizaci. Pro někoho pak znamená kariérní rozvoj průběžné učení se, experimentování a neustálé zapojování k novým vrstvám lidí.
Ačkoliv je projekt ?Ženy na vrchol? (Women to the Top) primárně zaměřen na podporu většího zastoupení žen ve vrcholovém managementu, jsou následující informace určeny všem ženám, které se chtějí rozvíjet. Kontrolní list byl vytvořen kandidátkami na pozice vrcholového managementu. Je zřejmé, že každá rada nebude vyhovovat všem; v listu je stanoveno pořadí preferencí, výběr bude zcela jistě ovlivněn konkrétní situaci.

Tento text byl přeložen s laskavým svolením http://www.women2top.net.


Nicole van Ladesteijn informuje o workshopu na téma Strategie a image (aneb)
Spolupráce se světem byznysu je skvělou příležitostí, jak dosáhnout pozitivního vnějšího obrazu. ?Obraz ženského hnutí u veřejnosti by byl příznivější, pokud bychom dokázaly uzavírat více strategických partnerství,? říká Lieke Ruijgers, ředitelka Amsterdamse Emancipatiebureau (Amsterdamský úřad pro emancipaci).

S laskavým svolením převzato z www.e-quality.nl.


Pověstná ?druhá směrnice? z roku 1976 týkající se principu rovného přístupu zaměstnavatele k mužům a ženám po jejich vstupu do zaměstnaneckého vztahu (včetně procesu odborného vzdělávání, kariérního postupu a obecně pracovních podmínek) vyžaduje bezodkladnou novelizaci. Evropská komise už také předložila návrhy úprav.

S laskavým svolením převzato z www.e-quality.nl.


Příspěvek Mischy Peters se věnuje internetu a jeho významu pro ženy.

S laskavým svolením převzato z www.e-quality.nl.


Jak popisuje Andrea Schulte během workshopu ?Zaostřeno na zaměstnatelnost? doložili účinkující ve dvou scénkách skutečnost, že zájmy zaměstnavatelů a především zaměstnankyň nemusí být v otázce zaměstnatelnosti vždy ve shodě. Zaměstnankyně až příliš často doplácejí na představy svého šéfa o zaměstnatelnosti.

S laskavým svolením převzato z www.e-quality.nl.


Nizozemský Národní institut pro informace o rozpočtu provedl pod záštitou nizozemské Strany práce (PvdA) sociologický průzkum, jehož tématem byl vývoj nákupní síly v několika typech domácností. Domácnosti s minimálním příjmem ztrácejí nákupní sílu ve větší míře, než nizozemská vláda předpokládala. V souvislosti s tím vyvstává otázka, kdo konkrétně má proti chudobě bojovat. Výzkum dále potvrdil známá fakta: Ženy obecně jsou chudé, ženy svobodné a vyššího věku jsou chudší a ženy-imigrantky nejchudší.

S laskavým svolením převzato z www.e-quality.nl.Strana 1 >  2  >>

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered