Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Dokumenty > Gender mainstreaming


Na každý dolar, který v současné době vydělá ve Spojených státech osoba mužského pohlaví, připadá 73 centů jako výdělek pro ženy. Znamená to, že během třicetileté kariéry si průměrná žena vydělá o více než čtvrt milionu dolarů méně než průměrný muž.


Text Pauly S. Rothenberg ( William Paterson University, New Jersey) jsme s laskavým svolením převzali z www.e-quality.nl.Evropská unie využívá v celé řadě politických oblastí a témat pracovní vazby s odborníky, kteří jí poskytují informace ze svých oborů a radí Komisi v politických otázkách. Jednou z nejzkušenějších poradkyň je Janneke Plantenga, která vyučuje ekonomii na univerzitě v Utrechtu a je poradkyní v rámci sítě Gender a zaměstnání (původní název Ženy a pracovní trh).

S laskavým svolením převzato z www.e-quality.nl.


Příspěvky z konference Rovné příležitosti a postavení žen na trhu práce, která se konala dne 29. března 2004 v Brně.


Na konci července se završil jednoletý česko-švédský twinningový projekt realizovaný pod záštitou Oddělení rovnosti mužů a žen Ministerstva práce a sociálních věcí a švédské Rady pro trh práce. Projekt by měl České republice umožnit provést acquis a splnit další požadavky Evropské unie v oblasti rovnosti mužů a žen a pomoci s naplněním Národní strategie rovnosti zacházení pro muže a ženy.


Diskriminace na základě pohlaví je obvykle založena na tzv.rodových (genderových) stereotypech. Jedná se o zjednodušená a zobecněná tvrzení popisující údajně charakteristické mužské či ženské vlastnosti. ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered