Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Dokumenty > Podpora rodiny


Strana 1 >  2  >>

Informace o české legislativě na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.


?Potřebuji mozky této společnosti,? vysvětluje Max Daniel, policejní šéf arnhemské čtvrti Veluwezoom Oost nutnost částečných úvazků. ?Je-li společnost pestrá a různorodá, měla by taková být i policie. Musí být jejím věrným obrazem, jinak se z ní stane organizace, která nedokáže v rámci společnosti pracovat na odpovídající úrovni. Musíme se proto zaměřit na ty lidi, kterých se nám nedostává. Domnívám se, že práce na částečný úvazek je pro zdravé fungování policie nezbytností.?

S laskavým svolením převzato z www.e-quality.nl.


Recenze knih s tematikou práce a rodiny:


1. Peter Meiksins, Peter Whalley: Putting Work in Its Place: A Quiet Revolution. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002.
(Dostat práci tam, kam patří: Tichá revoluce)
2. Charles B. Hennon, Suzanne Loker, Rosemary Walker, (eds.): Gender and Home-Based Employment. Westport, CT: Greenwood, 2000.
(Rod a práce z domu)
3. Stewart D. Friedman, Jeffrey H. Greenhaus: Work and Family - Allies or Enemies? What Happens When Business Professionals Confront Life Choices. New York: Oxford University Press, 2000.
(Práce a rodina ? Spojenci nebo nepřátelé? Co se stane, když profesionálové čelí životním volbám)

Volně přeloženo podle Amy S. Wharton, Administrative Science Quarterly, červen 2002


Na nutnost zavádění pracovních politik nakloněných rodině poukazuje v poslední době také řada univerzitních výzkumů. Potřeba znovu se zaměřit na politiky nakloněné rodině, které pomáhají svým zaměstnancům úspěšně skloubit rodinný život s prací, vyplynula ze studie, kterou provedl profesor rodinné medicíny Joseph Grzywacz (Wake Forest Baptist Medical Center). Jeho zpráva byla uveřejněna v časopisu Journal of Marriage and Family.


Text popisuje možnosti, které má zaměstnavatel pro podporu rodičů, prostor je věnován i otáce kojení.


Cílem studie probíhající od dubna do října 2002 pod záštitou irské Family Friendly National Framework Comittee (Komise pro národní plánování rodině přátelského prostředí) bylo získat informace o všech typech tzv. rodině přátelských opatření realizovaných v organizacích, úroveň jejich dostupnosti a přijímání na irských pracovištích, dále obecné postoje vůči politikám přátelským rodině mezi zaměstnavateli, zaměstnanými a spolupracujícími a identifikace existujících možností pro výzkum v této oblasti.

Text jsme s laskavým svolením převzaly z www.familyfriendly.ie


Každých pět let provádí americký Institut rodiny a práce národní studii týkající se proměn pracovní síly, která představuje jedinou kontinuální analýzu americké produktivní populace. Díky dotazníkovému šetření na rozsáhlém a reprezentativním vzorku obyvatel poskytuje studie jedinečný pohled na práci, osobní a rodinné životy Američanů a jejich proměny během několika let.

Kompletní studie z roku 2002 k dispozici na www.changingworkforce.orgStrana 1 >  2  >>

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered