Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Publikace

Tisknout...
Zde najdete tištěnou brožuru projektu GM
Gender management - Vybrané texty
dostupnou v elektronické podobě ve formátu PDF (potřebujete např. Acrobat Reader)


<<  1  2  < Strana 3

Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001
Šmídová a kol.
2002, Gender centrum FSS MU

Zpráva z výzkumu provedeného týmem Gender centra Fakulty sociálních studií MU obsahuje závěry z kvalitativní studie doplněné například praktickými tipy, právními informacemi a demografickou charakteristikou situace v České republice.

Ke stažení na stránkách Gender centra.Rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce
Kuchařová, V.
2000, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: www.vupsv.czRovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v kontextu ženské zaměstnanosti
VALENTOVÁ, Marie
2004, VÚPSV

Tato studie se snaží pokrýt a exploračně propojit několik dimenzí problému efektivní kombinace rodinného a pracovního života v současných rodinách a to vše v kontextu mezinárodního srovnání (země EU-15 a České republiky).

Publikace je k dispozici online: Výzkumný ústav práce a sociálních věcíŽena v managementu
Daniela Červenková
2000, diplomová práce, FF UK

Autorka v práci shrnuje a analyzuje poznatky o překážkách, které ženám brání dosahovat vrcholových pozic a budovat karieru. Autorka se zabývá otázkami formování českého managementu, oblastí ženské práce, feminní a maskulinní mentalitou, vztahem manažerka versus rodina.Ženská práva jsou lidská práva
Sborník přednášek
2002, Nesehnutí

V rámci loňského ročníku projektu "Ženská práva jsou lidská práva" byl publikován sborník textů lektorek a lektorů, kteří od ledna do června 2002 přednášeli v základním cyklu seminářů. Články pokrývají témata vývoje feminismu, jiných podob mužské a ženské role, násilí na ženách a způsobu obrany proti němu, rovných příležitostí v zaměstnání, mateřství a rodičovství i problematiku registrovaného partnerství osob stejného pohlaví.

K dispozici v knihovně Gender centra.Ženy a muži na řídících pozicích
Jiřina Phillipová
2000, diplomová práce FF UK

Autorka se v práci věnuje jednotlivým aspektům problému ?ženy a muži na řídících pozicích?
Jednotlivé kapitoly:
I. Management
II. Žena v managementu
III. České ženy v managementu
Záměr práce : věnovat se rozdílům mezi muži a ženami na vedoucích postech v ČR a zmapovat českou situaci. Jednotlivé kapitoly postupně vymezují management vzhledem k cíli této práce, dále se věnují fenoménu žen v managementu obecně a v III .zaměstnaným ženám v ČR, zvláště jejich prosazování se v řídících postech.Ženy v sociální nejistotě
Iva Šindlerová (ed.)
2004, Evropská kontaktní skupina

Podněty k aktivitám. Inspirace k celoevropské spolupráci. Vydáno v rámci projektu W&W NET (Women and Work Network, tj. Síť ? Ženy a práce). Více informací na www.eks.ecn.cz.

K dispozici v knihovně Gender centra.
<<  1  2  < Strana 3

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered