Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Publikace

Tisknout...
Zde najdete tištěnou brožuru projektu GM
Gender management - Vybrané texty
dostupnou v elektronické podobě ve formátu PDF (potřebujete např. Acrobat Reader)


<<  1  < Strana 2 >  3  >>

Men and Women of the Corporation
Rosabeth Moss Kantor
1993,

Analýza moci a mocenských vztahů v rámci organizací, speciální pozornost je věnována postavení žen.

K dispozici v knihovně Gender centra.


V angličtině/In English.Monitorování procesu přistoupení k EU: Rovné příležitosti pro ženy a muže v ČR
2003, Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Otevřenou společností o.p.s. vydala český překlad hodnotící zprávy: Monitorování procesu přistoupení k EU: Rovné příležitosti pro ženy a muže v ČR. Tato hodnotící zpráva je součástí série zpráv vydaných v rámci Programu rovných příležitostí pro muže a ženy v procesu evropského rozšíření (EOWM).

Text je k dispozici v nadaci Open Society Fund Praha.Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR
Čermáková, Marie a kol.
2002, Sociologický ústav Akademie věd České republiky

V souvislosti s připravovaným vstupem České republiky do Evropské unie se součástí politické agendy stává i politika rovných příležitostí a základní ustanovení jsou začleňována do českého právního řádu. Normy EU jsou však často zaváděny pouze formálně, bez využití analýzy specifických diskriminačních jevů a vztahů. Projekt Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR, jehož součástí je i vydání této publikace, je realizován výzkumným oddělením Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR ve spolupráci s Národním kontaktním centrem-Ženy a věda.

Na základě případové studie souboru žen-manažerek se Alena Křížková ve třetí kapitole zaměřuje na profesní i institucionální podmínky uplatnění žen v řídících pozicích na trhu práce a individuální strategie, které manažerky na základě daných podmínek vytvářejí.

K dispozici v knihovně Gender centra.Překážky a možnosti slaďování práce a rodiny
Křížková, A., Hašková, H.
2003, Sociologický ústav AV ČR

Tato analýza českého prostředí byla vypracována v rámci programu EQUAL, přínáší informace o postavení českých žen na trhu práce, partnerských vztazích, možnostech harmonizace pracovních a rodinných povinností, ty obohacuje o kvalitativní sondy do životů žen bez práce.
Publikace je k dispozici na adrese: www.csz.czProč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů
Cecilia Asklof, Helena Strandberg, Karin E. Wenader
2003, MPSV

Obsah:
Ženy a muži na trhu práce v ČR
Proč by měla společnost, podniky a veřejný sektor aktivně prosazovat rovnost žen a mužů?
Směrodatné dokumenty
Kolektivní vyjednávání
Plán rovnosti žen a mužů jako motor změny
Jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů
Definice
Osobní test, otázkyProsazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice
2002, Český helsinský výbor

Publikace je určena především k praktickému využití zejména ženami, které se pohybují na trhu práce nebo se na trhu práce hodlají prosadit. Jejím hlavním cílem je bližší uvedení do problematiky rovnsoti příležitostí, diskriminace a způsobů účinné (sebe)obrany. Publikace také zahrnuje nové poznakty a zkušenosti úřadů práce a příklady dobré praxe.Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání
Navrátilová, J. (ed.)
2003, Nesehnutí

Publikace se zaměřuje na rovnost na českém pracovním trhu s důrazem na nerovné postavení žen. Uvedených příkladů a rad mohou využít i lidé, kteří se cítí znevýhodněni na základě jiného znaku, například věku, sexuální orientace, rasy, barvy pleti, etnického původu, náboženského nebo politického smýšlení. Tato příručka je zaměřena prakticky, nerozvádí příčiny a neposkytuje teoretickou analýzu.

Celý text brožury k dispozici (ve formátu .pdf) na stránkách http://zenskaprava.ecn.cz
<<  1  < Strana 2 >  3  >>

 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered