Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > O projektu

Tisknout...


Projekt ?Gender management? je společnou iniciativou Nadace Open Society Fund Praha, Gender centra Fakulty sociálních studií MU v Brně a Genderového informačního centra Nora o.p.s. a navazuje na dosavadní aktivity GC, zejména tedy výzkum Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých a moravských podnicích 2000 - 2001.

Aktivní uplatňování politiky rovných příležitostí je pro mnoho zaměstnavatelů velkou neznámou, protože informace o konkrétních postupech a opatřeních nejsou příliš dostupné a nejsou brány jako běžná součást řízení lidských zdrojů. Hlavní aktivitou projektu budou překlady zahraničních textů s relevantní tematikou a jejich umístění na interaktivním internetovém portálu.

Cílem našeho projektu je v první řadě je zprostředkovat informace o nejrůznějších aktivitách realizovaných v zahraničí, zároveň však chceme zmapovat i situaci v České republice. Chtěly bychom se zaměřit nejen na metody dodržování rovných příležitostí, ale i na postupy, které lépe umožňují skloubit práci s rodinou (koncepty work ? life balance, family friendly working environment).

Projekt by měl vytvořit platformu pro další spolupráci se zaměstnavateli i zaměstnanými, kteří mají zkušenosti z oblasti genderově citlivého managementu nebo se chtějí o takovém přístupu více dozvědět.

Vybízíme všechny, pro koho je spolupráce zajímavá, aby nás kontaktovali!
Těšíme se na spolupráci.

Za tým projektu
Kateřina

Na projektu spolupracují:
Pavel Dufek, Lucie Kolářová, Kateřina Machovcová, Pavlína Petříčková, Zdeňka Vykoukalová, Adriana Wyrobková ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered